Hypoparathyrodisme

Hypoparathyrodisme er en tilstand hvor PTH er lav.

Ætiologi

 • Forekomst: Meget sjældent. Forekommer ved 0,5-1% tilfælde af thyroidea- eller parathyroideakirugi, men næsten 10% ved reoperationer.
 • Skyldes stort set udelukkende komplikation til thyrodektomi, og resterende genetiske mutationer.
 • PTH øger osteoklastaktiviteten, øger tubulær reabsorption af Ca, mindsker nettoabsorption af fosfat og bikarbonat i nyretubuli og nedsætter d-vitaminsyntese i nyrerne. Dette fører til øget Calcium-ion i blodet. Ved hypoparathyrodisme falder Ca derfor i blodet.
 • Hypocalcæmi ville normalt føre til en stigning i PTH. Derfor er persisterende lav PTH og Ca et tegn på problemer med gll. parathyroidea. Det kan fx. opstå ved kirurgi hvor blodforsyningen afbrydes.
 • Kan skyldes hypomagnesiæmi.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles på baggrund af blodprøve der viser lav PTH.
 • Paraklinik: Lav PTH, lav Ca-ion-frit, høj fosfat, normal basisk fosfatase. Mg vil ofte være lav. Reduceret Ca-udskillelse i urin. Normal PTH og lav Ca er også hypo-PTH da PTH her skulle være høj, hvis det fungerede korrekt.
 • Symptomer: Ved akut lav PTH ses medfører muskelkramper, irritabilitet, karpopedale spasmer og kramper, evt. tetani. Prikkende fornemmelse i det circumorale område, hænder og fødder. Ved kronisk lav PTH ses  sløvhed, personlighedsændringer, angstsymptomer, katarakt og mental retardation.
 • EKG: Forlænget QT-interval og T-tak abnormaliteter
 • Ved hypercalcæmi, se hypercalcæmi.

Behandling

 • Man bør holde Ca ved nedre normalgrænse, da dette forebygger langtidskomplikationer. Ved hypercalcæmi kan ses risiko for konkrementer i urinvejene.
 • Ellers gives Ca-tilskud, evt. Calcium-Sandoz, Unikalk eller i.v. Calcium.

Referencer


Sidst opdateret 16. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *