Hypoglykæmi

Hypoglykæmi er et for lavt blodsukker, hvilket er en livstruende tilstand.

Ætiologi

 • Skyldes ofte overbehandling med insulin, hvilket igen kan skyldes manglende indtag af føde eller anden faktor der gør dosis forkert.
 • Alkoholindtag sænker BS, fordi leveren er optaget med at forbrænde alkohol, og derfor frigiver mindre sukker til blodbanen.
 • For lidt indtag af mad gør ofte at der overbehandles med insulin.
 • Hypoglykæmi kan skyldes hypotermi (og hypotermi kan skyldes hypoglykæmi).
 • Endogene årsager er sepsis, leversvigt, kramper, insulinom og binyre- eller hypofyseinsufficiens.

Diagnose & udredning

 • Typisk BS < 4. Ved BS <3,2 ophører ofte symptomer på hypoglykæmi og ved BS < 2,5 ses diabetisk koma.
 • Symptomer på hypoglykæmi er bleghed, sveden, rysten, hjertebanken, sulfornemmelse, uro, koncentrationsbesvær, aggitation, træthed, synsbesvær, føleforstyrrelser, kramper og bevidstløshed.
 • Whipples triade: Symptomer på hypoglykæmi (autonome og neuroglykopeniske), lavt blodsukker og symptomerne forsvinder når blodsukker korrigeres. Når Whipples triade er opfyldt har man et hypoglykæmisk anfald.
 • Man kan få hemiparese og positiv Babinski, som kan være hypoglykæmisk hemiparese. Forsvinder når man behandler hypoglykæmi.

Behandling

 • Hvis efter insulinindgift stabiliseres BS og pt. kan udskrives.
 • Der gives typisk glukagon injektion eller brikjuice intielt. Ved indtag af alkohol virker glukagon ikke.
 • Der kan gives juice eller Hypofit til at hæve BS.
 • Der kan gives glukose infusion 5% hvor der gives 250 ml, hvilket vil give en BS stigning på 5 mmol for en pt. på 70 kg. Vedligeholdelsesdosis er 500-750 ml.
 • Hvis der gives 10% glukose kan gives 125 ml og hvis 50% glukose da 50 ml.
 • Hvis der gives 12,5 g glukose svarer det til en stigning på 5 mM.
 • Kun sylfunylurinstoffer og insulin giver øget risiko for hypoglykæmi, så i princippet behøver man ikke pausere Metformin, DPP4-hæmmere, SGLT2-hæmmere, da de ikke er skyld i hypoglykæmi men kan have andre gavnlige effekter.

Prognose

 • Hypoglykæmi hos en pt. der ikke får antidiabetika er meget syg.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *