Hjerteklapsygdom

Hjerteklapsygdom er betegnelsen for insufficiens eller stenose i en af hjertets klapper.

Forekomst

 • Ca. 100.000 danskere har hjerteklapsygdom
 • Hvert år foretages 1700 hjerteklapinterventioner.

Ætiologi

 • Der skelnes mellem Aortastenose (AS), Aortainsufficiens (AI), Mitralstenose (MS) og Mitralinsufiiciens (MI). Herudover findes også stenose og insufficiens af tricuspidalklappen og pulmonalklappen, men det er noget mere sjældent.
 • Aortastenose er hyppigts, efterfulgt af mitralinsufficiens og aortainsufficiens. Mitralstenose er sjælden.
 • Aortastenose giver en trykbelastning af ve. ventrikel med hypertrofi. Aortainsufficiens giver volumen- og trykbelastning af ve. ventrikel med dilatation. Mitralinsufficiens giver volumenbelastning af ve. ventrikel med dilatation. Mitralstenose påvirker ikke ve. ventrikel.

Diagnose & udredning

 • Symptomer: Symptomer for alle klaplidelser er funktionsdyspnø og der kan også være angina.
 • St.c. kan afsløre en klapmislyd, men kan ikke udelukke eller bekræfte klapsygdom [3].
 • Ekko: Stiller den endelige diagnose til hjerteklapsygdom.
 • KAG: Der skal altid foreligge en KAG inden hjerteklapoperation. Et alternativ kan være en hjerte-CT.

Behandling

 • Behandling afhænger af hvilken type og sværhedsgraden.
 • Ved symptomer vælges typisk kirurgi ved NYHA II eller mere, mens det ved asymptomatisk vælges ved påvirket venstre ventrikelfunktion.
 • Der kan vælges at gives klapprotese, og her skelnes mellem biologisk og mekanisk hjerteklap. Som udgangspunkt tilbydes pt. > 65 år biologisk hjerteklap, mens pt. < 65 år tilbydes metallisk hjerteklap.
 • Ved mekanisk hjerteklap skal gives livslang AK-behandling, og her vælges Marevan. Der må ikke gives NOAK til metallisk hjerteklap. Der må ej heller gives Konakion i tilfælde af høj INR. Ved mekanisk aortaklap skal INR være mellem 2-3, og ved mekanisk mitralklap mellem 2,5-3,5. Der gives ikke samtidig hjertemagnyl.
 • Ved biologisk aortaklap gives 3 måneders AK-behandling, mens der ved biologisk mitralklap gives 3 måneders hjertemagnyl.
 • Ved kateterbaserede klapper og mitraclip gives livslangt hjertemagnyl, evt. clopidogrel i 1-6 måneder. Ved Stentless biologisk klap gives hverken AK-behandling eller hjertemagnyl.
 • Når man har fået en klapoperation skal man have endokardit profylakse ved tandindgreb med risiko for blødning, hvilket er amoxicillin 2 g.
 • Iltmangel og nedsat mobilitet er hovedfaktorer for øget mortalitet efter TAVI eller anden hjerteklapoperation.

Referencer

 1. Hjerteklapsygdom (Cardio.dk)
 2. Guidelines on Management of Valvular Heart Disease – ESC Clinical Practice Guidelines
 3. Mislyde og ekkokardiografiske fund hos 2.907 uselekterede, indlagte patienter

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *