Hiatus hernie

Hiatus hernie er et spiserørsbrok der giver anledning til oesophagit i nogle tilfælde.

Ætiologi

  • Et hiatus hernie når en større eller mindre del af fundus ventriculi hernierer op over mellemgulvet.
  • Inddeles i forskellige typer: Type 1, 2, 3 og 3/4. Type 1 kaldes også et glidehernie og type 2 et paraoesophagealt hernie.

Diagnose & udredning

  • Diagnosticeres ved en gastroskopi.

Behandling

  • Hiatushernie er et hyppigt fund ved gastroskopi og er oftest betydningsløs og kræver dermed ikke i sig selv behandling. Det er hyppigt ved reflukssygdom, men kan også findes hos symptomfrie personer. Behandlingsvalg skal baseres på patientens symptomer.
  • Reflukssymptomer fra hiatus hernie behandles som udgangspunkt med PPI.
  • Nogle patienter har glæde af behandling med Alginsyre, der ligger et lag af skum i toppen af ventriklen og modvirker refluks.
  • Ved stærke gener henvises til kirurgisk vurdering.

Data

  • Synonymer: Spiserørsbrok, hernie hiatus oesophagit, glidehernie, paraoesophagealt hernie, Mellemgulvsbrok

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *