Herpes zooster

Herpes Zooster eller helvedesild er et karakteristisk smertefuldt rødligt udslæt inden for bestemte dermatomer, der skyldes en reaktivering af skoldkoppevirus.

Ætiologi

 • Hyppigheden er 3 pr 1000
 • Skyldes reaktivering af Varicella Zooster virus (Skoldkoppevirus).
 • Reaktiveres fra dorsalroden af sensorisk ganglion hvor det ligger latent fra en tidligere primær infektion. Dette giver en Ganglionitis.
 • Nedsat immunforsvar kan øge risikoen for udbrud.
 • Ved udbrud kan der smittes med Varicella Zooster virus til personer der ikke tidligere har haft skoldkopper.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Klinisk udfra typisk udslæt og smerter.
 • Diagnosekode: DB029 – Herpes zoster-infektion uden komplikation
 • Symptomer: Halvsidig herpes-typisk rødligt udslæt med vesikler og bullae med udbredelse der respekterer et dermatom. Udslæt er meget smertefulde, også før det bryder frem.
 • Når udslættet er væk, kan der fortsat være smerter ved stedet måneder til år efter, hvilket kaldes postherpetisk neuralgi.
Karakteristisk udslæt ved herpes zooster

Behandling

 • Antiviral medicin: Der kan opstartes antiviral behandling senest 2-3 dage efter udbrud. F.eks. Aciclovir eller Valaciclovir.
 • Smertestillende: Primært NSAID eller paracetamol. Sekundært TCA, fx. Amitriptylin. Tertiært opoider eller Gagapentiner. Lidocain kan bruges lokalt.
  • Paracetamol 1 g x 4
  • Amitriptylin 10-25 mg dgl. om aftenen, evt. stigende med 10-25 mg hver 3.-7. dag til typisk 25-75 mg dgl.
  • Gabapentin 300 mg dgl. 1. dag, Gabapentin 300 mg x 2 dgl. 2. dag, Gabapentin 300 mg x 3 dgl. 3. dag. Herefter optrapning med 300 mg dgl. hver 2.-3. dag til højst 3600 mg dgl. fordelt på 3 doser.
  • Alternativt Pregabalin 150 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Kan efter 3-7 dage øges til 300 mg dgl. og efter yderligere 7 dage øges til maks. 600 mg dgl.
  • Xylocain salve 1-3 gange dgl.
 • Postherpetisk neuralgi behandles også med smertestillende, fx. Gabapentin.

Komplikationer

 • Ganglionitis kan give prodromale smerter, føleforstyrrelser og postherpetisk neuralgi (PHN).

Profylakse

 • Der findes vacciner til forebyggelse af herpes zooster.

Referencer

 1. Helvedesild (Lægehåndbogen)
 2. Vaccination mod herpes zoster (Ugeskriftet)
 3. Postherpetisk neuralgi (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 30. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *