Hæmolytisk anæmi

Hæmolytisk anæmi er en form for anæmi der opstår grundet hæmolyse.

Se også:

Ætiologi

 • Kan skyldes autoimmun hæmolytisk anæmi, vitamin B12 mangel eller folatmangel.
 • Årsag til hæmolyse kan være antistoffer rettet mod erythrocytter eller makrocytær anæmi hvor erythrocytterne er så store så de går i stykker. Hvis knoglemarven ikke kan kompensere for hæmolysen opstår hæmolytisk anæmi.
 • Autoimmun hæmolytisk anæmi med kuldeantistoffer er ofte sekundært til hæmatologisk neoplasi, såsom lymfom, Waldenstrøm og visse infektioner.
 • Hæmolytisk anæmi kan også være mekanisk hæmolyse (fx. mekanisk hjerteklap, store hæmatomer), medicininduceret hæmolyse (diclofenac, piptazo, ceftriazon), mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi (MAHA) (TTP, HUS etc.) og andre sjældne årsager.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra blodprøver.
 • Paraklinik: Lav Hb, Høj LDH, Høje bilirubiner, Lav haptoglobin og evt. forhøjede retikulocytter. Bilirubiner og retikulocytter vil ikke nødvendigvis være forhøjet, men haptoglobin er næsten altid lav. Hvis DAT positiv da tegn til autoimmun hæmolytisk anæmi. Ved hæmolytisk anæmi bør man undersøge for DAT antistoffer (Coombs test) – svar kan tilgås under Interinfo. Hvis man kontrollerer fraktionerede bilirubiner, vil det være forekomst af ukonjugerede bilirubiner.
 • Ved vitamin B12 eller folatmangel ser man tegn til hæmolyse, makrocytær anæmi og lav folat eller cobalamin.
 • Hvis LDH>300 er der tale om svær hæmolyse. Hvis Hb<5 er der tale om svær anæmi. Dette er indlæggelseskrævende.
 • Ved DAT positiv mod IgG og C3 er der tale om autoimmun hæmolytisk anæmi med varmeantistoffer (IgG). Ved DAT positiv mod C3, men ikke IgG, er der tale om autoimmun hæmolytisk anæmi med kuldeantistoffer. Her kan også måles kuldeagglutinintiter positiv.

Behandling

 • Ved hæmolytisk anæmi da evt. konf. med hæmatologer. Dette skal man uanset hvad ved påviste DAT antistoffer.
 • Ved DAT positiv anæmi (autoimmun/immunhæmolytisk anæmi) behandles ofte med Prednisolon (fx 100 mg dgl. og langsomt udtrapning over måneder) eller Rituximab. Autoimmun hæmolytisk anæmi med kuldeantistoffer responderer sjældent på Prednisolon.
 • Ved vitamin B12 eller folatmangel, da tilskud. Man behøver ikke nødvendigvis give blodtransfusion. Man vil herefter stille og rolig se Hb stige og reticulocytter bliver forhøjede som tegn på erythrocytproduktion. Giv fx. Hydroxycobalamin i.m. 1 mg hver 2. dag i 6 dage ved vitamin B12 mangel og Folimet 5 mg x 1 ved Folatmangel.
 • Alle med hæmolyse skal have folinsyretilskud.
 • Der gives SAG-M ved behov. Ved autoimmun hæmolytisk anæmi med kuldeantistoffer skal SAG-M gives på blodvarmer, da det ellers hæmolyserer.

Referencer


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *