Gestationel diabetes (GDM)

Gestationel diabetes (GDM) eller graviditetsbetinget sukkersyge er diabetes der opstår i forbindelse med graviditeten.

Ætiologi

  • Forekomst: Forekommer i 2-3% af alle graviditeter.
  • Graviditet øger insulinbehovet, og hvis dette behov opstår evnen til insulinproduktion opstår gestationel diabetes.

Diagnose & udredning

  • Definition: Nedsat glukose tolerance, der debuterer i graviditeten eller først bliver erkendt i denne.
  • Diagnose: Typisk ved oral glukosebelastning (OGTT) under graviditeten. Stilles ved GDM ved glukose ≥ 9,0 mmol/l i kapillært fuldblod eller venøst plasma målt med højkvalitetsmetode (dobbeltbestemmelse).

Behandling

  • Følges tættere under graviditeten eller behandles med insulin. Cirka 25% får behov for behandling med insulin.
  • Pt. instrueres i plasmaglukosemåling, får diætvejledning og rådgivning om motion samt startes i tæt kontrolforløb.
  • Ved forhøjede plasmaglukoseværdier (≥ 2 målinger på 2 uger) iværksættes insulinbehandling.

Prognose

  • I mange tilfælde forsvinder det efter graviditeten. Efterfølgende vil kvinderne have en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes senere i livet.
  • Gestationel diabetes giver øget risiko for præeklampsi, præterm fødsel, sectio, makrosomi, skulderdystoci, neonatal icterus og hypoglycæmi samt øget perinatal mortalitet.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *