Gastroparese

Gastroparese er en tilstand der giver forsinket ventrikeltømning, hvilket fører til kvalme, opkast, smerter, oppustethed og hurtig mæthedsfølelse.

Ætiologi

  • Inddeles i ikke-idiopatisk og idiopatisk gastroparese.
  • Ikke-ideopatisk Gastroparese ses hyppigst i forbindelse med diabetes eller operation, men kan også ledsage neurologiske sygdomme, bindevævssygdomme, cancerbehandling, spiseforstyrrelser, infektioner eller være bivirkning af medicin.

Diagnose & udredning

  • Især kendetegnet ved kvalme og opkast, men der kan også ses mavesmerter, oppustethed, hurtig mæthedsfølelse, dysreguleret blodsukker.
  • Symptomerne på GP varierer ofte over tid, således at gode perioder veksler med perioder med svær kvalme og hyppige opkastninger.
  • Udredes ofte ved anvendelse af gastroskopi samt evt. CT, MR eller UL abdomen for at udelukke anden lidelse. Efterfølgende kan man evt. overveje ventrikel- og tyndtarmspassage, hvor man henviser til radiologisk afdeling (ikke rekvisition).
  • Følgende lægemidler kan forsinke ventrikeltømningen og bør derfor forsøges seponeres: Morfika eller morfinlignende præparater, Antikolinergika, Calciumkanalblokkere, Tricykliske antidepressiva, GLP1-agonister, Lithium, Protronpumpehæmmere, Aluminiumhydroxidsyre, H2-receptorantagonister, Diphenhydramin, Glucagon, Dopaminagonister, Progesteron, L-dopa, Calcitonin, Octreotid, Interferon alfa Sucralfat.

Behandling

  • Behandles med diæt og prokinetisk medicin.
  • Gastrisk elektrisk stimulation kan anvendes hvis diæt og medicin ingen effekt har.

Referencer

  1. Udredning og behandling af gastroparese (Ugeskriftet)
  2. Gastroenterologiske symptomer hos patienter med diabetes (Ugeskriftet)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *