Forgiftning med rottegift

Rottegift anvendes nogle gange til suicidalforsøg.

Ætiologi

  • Skyldes ofte enten et suicidalforsøg.

Diagnose & Udredning

  • Ved mistanke til indtagelse af rottegift skal det afklares udseende og hvilken type. Der skelnes mellem to typer:
    • En type der hurtigt giver respirationsdepression.
    • En type der indeholder langtidsvirkende antikoagulantia, som kan føre til akutte blødninger.
  • Måling af værdier og blodprøver inkl. INR, paracetamol og salicylat.
  • INR gentages 24 og 48 timer efter, hvis der er indtaget mere end 10 korn. Hvis under 10 korn og INR normal kan pt. sendes hjem.
  • Kig efter tegn til blødninger.

Behandling

  • Ved forhøjet INR gives konakion som sædvanligt, f.eks. 5-10 mg i.v.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *