Familiær hyperkolesterolæmi (FH)

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en arvelig sygdom, hvor man har for højt kolesteroltal fra ung alder, hvilket giver større risiko for hjertekarsygdomme.

Ætiologi

 • FH er en genetisk betinget tilstand med defekt kolesterolregulering, som ubehandlet resulterer i livslangt
  forhøjet niveau af LDL-kolesterol i blodet, hvilket er stærkt disponerende for tidlig iskæmisk
  hjertesygdom.
 • FH nedarves autosomalt dominant. Hvis man har et allel kaldes den heterozygot, hvis man har to alleler kaldes den homozygot. Den heterozygote form er den hyppigste.
 • Der er fundet mere end 1200 forskellige mutationer i receptoren for LDLkolesterol (LDL-R), en mutation i APOB og en mindre gruppe mutationer i PCSK9, som alle kan føre til FH, men LDL-R mutationerne udgør 90 % af de kendte årsager.
 • FH er til stede fra fostertilværelsen, men kan i nogen grad modvirkes af andre faktorer, hvilket er årsagen til at ikke 100 % af personerne med den genetiske FH-mutation udvikler tidlig iskæmisk hjertesygdom.
 • Den gennemsnitlige debutalder er 44 år, og den gennemsnitlige alder for død er 60 år.
 • Prævalensen er mellem 1:250 og 1:200. Den homozygote form er yderst sjælden.

Diagnose & udredning

 • Den største sikkerhed for diagnostik af FH hos enkeltpersoner og hos familier fås ved anvendelse af
  LDL-kolesterolmålingen, optegning af familiestamtræ mht. LDL-kolesterolværdier og tidlig
  hjertesygdom, samt genetisk screening for FH mutation (inklusive lipoprotein).
 • SCORE-systemet kan ikke anvendes til personer med Familiær hyperkolesterolæmi.

Behandling

 • Behandlingsmål for LDL-kolesterol for raske personer med FH er 2,6, mens den for personer med iskæmisk hjertesygdom er 1,8.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *