Erytroblastosis foetalis

Erytroblastosis foetalis eller Hemolytic disease of new born er når moderen har lavet IgG antistoffer rettet mod fosteret, der giver erythroblastose hvor der ses anæmi, organomegali, ødemer, iltmangel kernikterus og ikterus. Det skyldes ofte at moderen er RhD positiv og fosteret RhD negativ og moderen har lavet anti D rettet kod fosteret.

Ætiologi

  • De fleste danskere har blodtype RhD positiv. Når man har RhD positiv danner man anti-D – det gør man ikke hvis man er RhD negativ. Det betyder at hvis en gravid kvinde har anti-D er det sandsynligvis fra en alloimmunisering pga. føtomaternel blødning i forbindelse med tidligere graviditet, hvor foster havde RhD positiv. Alternativ fra tidligere blodtransfusion hvor RhD positiv er anvendt.

Diagnose

  • Hvis anti D titer stiger op mod fødslen, kan fosterets Hb koncentration bestemmes ved en doppler UL undersøgelse af flowet i fosterets a. cerebri media, der øges ved anæmi. .

Behandling

  • Grundlæggende er behandlingen UV-lysbehandling og ved utilstrækkelig effekt så udskiftningstransfusion.
  • Hvis man ikke kender den fulde blodtype hos fosteret, er universal blod 0, RhD positiv.

Profylakse

  • Hvis moder er RhD negativ bestemmes fosterets RhD blodtype omkring uge 25 ved genomisk typebestemmelse af føtal DNA i moderens plasma. Hvis barnet viser sig at være RhD og moder er RhD negativ og ikke-immuniseret gives profylakse i form af anti D.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *