Erythromelalgi

Erythromelalgi er en sjælden hudlidelse, hvor man får brændende smerter, rødme og ødemer ved ekstremiteter.

Ætiologi

 • Årsagen er ukendt. Kan være primær eller sekundær.
 • Meget sjælden sygdom. Incidensen vurderes at være 2/100.000 [2].
 • Kan være sekundært som paraneoplastisk fænomen.
 • Ses ofte i sammenhæng med neuropati-sygdom.
 • Patogenesen er ukendt.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosen er klinisk udfra intermitterende episoder med rødme, brændende fornemmelse, smerte der kan provokeres ved varme eller fysisk aktivtet.
 • Hudbiopsi vil vise uspecifikke fund, og kan ikke bidrage til diagnosen, men interessant differentialdiagnostisk.
 • Symptomer. Brænde smerter og rødme af hænder og fødder, mest fødder. Ødemer i ekstremiteter. Kan være fremkaldt af varme, lettes ved nedkøling eller hvis man hæver ekstremiteterne.
 • Kan komme i anfald, nogle gange varende måneder.
 • Fødderne er involveret i 90% tilfælde.

Behandling

 • Der findes ingen kurativ behandling.
 • Non-farmakologisk behandling er at undgå provokerende faktorer, bade fødder i koldt vandt 5-10 minutter hver 2. time for lindring, hæve ekstremiteter.
 • Man kan forsøge med lokal behandling, såsom lidokain gel. Man bør forsøge at smøre mindst 2 uger for at kunne vurdere effekt.
 • Patienter med myeloproliferativ sygdom samtidig med lidelsen kan have lindrende effekt af behandling med acetylsalicylsyre 325 mg dgl.
 • Man kan forsøge behandling af nervesmerter med Gabapentin (obs kontrol af nyretal) eller Pregabalin. Start med Gabapentin 300 mg ved sengetid og optitrer til maks 2400 mg dgl.
 • Nogle calciumantagonister (nifedipin) eller betablokkere kan have effekt.

Referencer

 1. Erythromelalgia (NHS)
 2. Erythromelalgia (UpToDate)
 3. Review of primary and secondary erythromelalgia

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *