Endokardit

Endokardit er en infektionssygdom hvor der ses dannelse af vegetationer på endocardiet og hjerteklapper.

Ætiologi

 • 50% har erhvervet eller medfødt hjertesygdom, tidligere haft endokarditis eller i.v. stofmisbrug. Cirka 15% af pt. har en kunstig hjerteklap.
 • Typiske endokardit bakterier er streptokokker (1/3), stafylokokker (1/3) og enterokokker (1/3). Streptokokker kommer typisk fra mundhulen og stafylokokker fra hud, led og knogler. Tænder er fokus for 15%.
 • HACEK-gruppen omfatter Haemophilus, Aggregatibacter (tidl. Actinobacillus), Cardiobacterium, Eikenella og Kingella – disse er sjældne i DK.
 • Man kan også få endokardit af svampe, og disse er næsten umulig at behandle.
 • Narkomaner får typisk endokardit på tricuspidalklappen.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Ved Dukes kriterier:
  • Hovedkriterier: Positiv bloddyrkning, vegetationer på ekko.
  • Bikriterier: prædisponerende hjertesygdom eller i.v. misbrug, temp. > 38 C, vaskulære (eks. arteriel emboli) og immunologiske manifestationer (eks. glomerulonefritis, Osler knuder)
 • Symptomer: Langvarig feber uden kendt årsag.
 • St.c.: Kan vise nyopstået mislyd.
 • Fokus bør altid eftersøges og kan påvises hos omkring halvdelen! Tænderne udgør fokus hos ca. 15 %. Andre foci er knogler (ofte columna), urinvejene, GI-kanalen og huden.

Behandling

 • Profylakse: Amoxicillin, fx. ved større tandindgreb eller andre indgreb 1 time før, hos pt. med alle hjerteklapfejl inkl. proteseklapper, børn med medfødt hjertefejl og pt. der tidligere har haft endokardit. Ved penicillinallergi gives makrolid, fx. Roxithromycin.
 • Behandles med antibiotika iht. instruks fra Cardio.dk.

Komplikationer

 • Septisk emboli
 • Aortarodsabsces

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *