Depression

Depression er en sygdom med nedsat stemningsleje, nedsat lyst eller interesse og nedsat energi eller øget træthed.

Ætiologi

 • Forekomst: 15-25% af alle kvinder og 7-12% af alle mænd får behandlingskrævende depression på et tidspunkt i deres liv.
 • Personer med depression menes at have en psykisk sårbarhed og rammes af en begivenhed eller faktor der udløser depressionen.

Diagnose & udredning

 • Tilstanden skal have varet i minimum 2 uger, og må ikke have organisk ætiologi.
 • Kernesymptomer:
  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget trætbarhed
 • Ledsagesymptomer:
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Agitation eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- eller vægtændring
 • Ved let depression ses 2 kernesymptomer + 2 ledsagesymptomer. Ingen symptomer med alvorlig grad. Patienten kan nogenlunde fungere med nogen besvær socialt såvel som på arbejde.
 • Ved moderat depression ses 2 kernesymptomer + 4 ledsagesymptomer. Flere symptomer har alvorlig grad. Patienten fungerer ikke socialt eller på arbejde.
 • Ved svær depression ses 3 kernesymptomer + 5 ledsagesymptomer. Flere symptomer i alvorlig grad. Patienten kan ikke fungere socialt eller på arbejde. Har svært ved at passe daglige gøremål.
 • Der tages ofte blodprøver for at udelukke organisk ætiologi, herunder
  Hb, CRP, glukose, vitamin B12, D-vitamin,  folat, ALAT, GGT, basiske fosfataser, kreatinin, Na, K, Ca, TSH, FT4, ferritin.
 • Diagnosticeres ofte ved hjælp af Hamilton 17 depressionsskala, der giver en HDRS-score.
 • Ældre mennesker kan have atypiske symptomer, og her anvendes ofte Geriatrisk Depressionsskala (GDS). En GDS score under 5 er normal, og ved 5-7 kan der være tale om mulig depression.
  • GDS 8-10: Let-moderat depression
  • GDS 11-12: Moderat-svær depression
  • GDS > 12: Svær depression
DiagnostiskSværhedsgradScreening
MCIxx
MDRASxx
Hamiltonx
SCANx
GDSx
ICD-10x
Overblik over depressionstests og hvad de kan bruges til

Behandling

 • Farmakologisk behandling af depression hos unge under 25 år er en psykiatriopgave.
 • Ved let depression behandles ikke farmakologisk, men i stedet watchful waiting og støttende samtaler.
 • Ved moderat til svær depression suppleres med farmakologisk behandling. Her er Sertralin 1. valg. Opstartsdosis er 50 mg dgl., og der kan optrappes 50 mg efter en uge op til 200 mg dgl.

Differentialdiagnoser

 • Dystymi – kronisk nedsat stemningsleje gennem flere år.
 • Somatiske sygdomme: kræft, alvorlige infektioner, blodsygdomme, endokrine sygdomme, herunder diabetes, myxødem.
 • Bipolar lidelse
 • Negative symptomer ved skizofreni
 • Alkohol-, medicin- eller stofmisbrug
 • Bivirkninger ved medicin

Referencer

 1. Depression (Lægehåndbogen)
 2. Hamilton 17 depressionsskala (Lægehåndbogen)
 3. MDI test
 4. Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis (IRF SST)
 5. Behandling af depression med dopaminerge lægemidler (Ugeskriftet)

Sidst opdateret 22. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *