Clostridium Difficile infektioner

Clostridium difficile infektioner er en tarminfektion der ses ved behandling med bredspektret antibiotika.

Ætiologi

 • Skyldes behandling med bredspektret antibiotika. Dette udryder en del af tarmens bakterier, så Clostridium difficile kan vokse frem.
 • Især behandling med Imipenem, Cefalosporiner, Clindamycin og Ciprofloxacin øger risikoen for C. difficile infektion.
AntibiotikaRR95% konfidensinterval
Penicillin G/V1Reference
Doxycyklin3<1-46
Ampicillin8<1-76
Erythromycin10<1-122
Dicloxacillin103-59
Ciprofloxacin122-85
Clindamycin265-191
Cefalosporin3312-176
Imipenem8716-598

Diagnose & Udredning

 • Definition: Mindst 3 tynde afføringer + positiv fæces for Clostridium difficile.
 • Diagnose: Mistanke til clostridier kommer ved nyopstået diarre efter behandling med bredspektret antibiotika. Bekræftes ved dyrkning af fæces for clostridium difficile.
 • Nogle former for clostridium difficile er hypervirulente, hvilket betyder de er yderst smitsomt, og isolation er ofte nødvendigt indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Det giver ikke så meget mening at gentage fæcesprøver, da man kan påvise Clostridium Difficile i nogle måneder efter endt behandling.
 • Klassifikation: Udfra antal CDI episoder og sværhedsgrad.
  • Mild/moderat, svær eller fulminant CDI.
  • Første eller recidiverende CDI.
 • Isolation: Ved hypervirulente clostridium difficile skal pt. isoleres på sygehuset – men IKKE i eget hjem, ej heller plejehjem. Ikke-hypervirulente CDI isoleres ikke.

Behandling

 • Antibiotika: Vancomycin p.o. 125 mg x 4 i 10 dage, alternativt i milde/moderate tilfælde Metronidazol p.o. 500 mg x 3 i 10 dage eller svære tilfælde Fidaxomicin p.o. 200 mg x 2 i 10 dage. Obs antibiotika skal altid gives peroralt.
 • UpToDate anbefaler Fidaxomicin som førstevalg ved non-fulminant CDI [3].
 • Hvis Vancomycin skal gives i sonde, skal man give Bactocin infusionspulver, hvor man giver samme dosis (125 mg) i sonden.
 • Profylakse: Ofte vælges også at give profylaktisk Sacchaflor 2 kapsler x 2 dgl. – alternativ Paraghurt.
 • Antistoffer: UpToDate anbefaler bezlotoxumab udover antibiotika ved recidiv af Clostridium Difficile inden for 6 måneder [3].
 • Hygiejne: Clostridium difficile fjernes ikke med sprit, men med klor. Der udføres hånddesinfiktion med sprit og sæbe, men ikke chlor. Chlor er kun til overflader.
 • Fæcestransplantation: Overvejes ved 1. gangs svære tilfælde og ved 1. recidiv. Bør tilbydes ved 1. recidiv af svært tilfælde eller mere end 1 recidiv uanset grad. Kan gennemføres som kapselbehandling hvor man skal kunne indtage 25 kapsler eller som koloskopi hvor det er en endoskopisk procedure.

Referencer

 1. Clostridium difficile tarminfektion (Lægehåndbogen)
 2. Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT) (DSGH)
 3. Clostridioides difficile infection in adults: Treatment and prevention (UpToDate)
 4. Johnson S, Lavergne V, Skinner AM, Gonzales-Luna AJ, Garey KW, Kelly CP, Wilcox MH. Clinical Practice Guideline by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA): 2021 Focused Update Guidelines on Management of Clostridioides difficile Infection in Adults. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044. doi: 10.1093/cid/ciab549. PMID: 34164674.
 5. Kelly CR, Fischer M, Allegretti JR, LaPlante K, Stewart DB, Limketkai BN, Stollman NH. ACG Clinical Guidelines: Prevention, Diagnosis, and Treatment of Clostridioides difficile Infections. Am J Gastroenterol. 2021 Jun 1;116(6):1124-1147. doi: 10.14309/ajg.0000000000001278. PMID: 34003176.
 6. Minkoff NZ, Aslam S, Medina M, Tanner-Smith EE, Zackular JP, Acra S, Nicholson MR, Imdad A. Fecal microbiota transplantation for the treatment of recurrent Clostridioides difficile (Clostridium difficile). Cochrane Database Syst Rev. 2023 Apr 25;4(4):CD013871. doi: 10.1002/14651858.CD013871.pub2. PMID: 37096495; PMCID: PMC10125800.

Sidst opdateret 26. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *