Blærecancer

Blærecancer eller blærekræft er en tumor udgående stort set altid fra urothelet.

Ætiologi

  • Udgår næsten altid fra urothelet.
  • Der skelnes mellem non-invasive og invasive blæretumorer, samt hvorvidt de sidstnævnte invaderer detrusormusklen.
  • Rygning er den største risikofaktor for blærekræft (> 50%).

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udredes typisk ved makroskopisk hæmaturi med CT urografi og cystoskopi. Cystoskopi bekræfter den endelige diagnose.
  • Udredes i urologisk regi. Ved makroskopisk hæmaturi henvises til pakkeforløb.
  • CT abdomen: Kan vise tumor.
Stor blæretumor på 8 cm

Behandling

  • Kan være operation, stråleterapi og kemoterapi.

Referencer

  1. Blærekræft (Lægehåndbogen)
  2. Blærekræft – Statusartikel (Ugeskr Læger 2023;185:V02230082)

Sidst opdateret 17. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *