Binyrebarkinsufficiens

Binyrebarkinsufficiens er en tilstand hvor der ikke produceres nok binyrebarkhormoner i forhold til kroppens behov. Kaldes også for Morbus Addison.

Ætiologi

 • Forekomst: Prævalens af primær binyrebarkinsufficiens er 93-144 pr. million indbyggere, incidens er 4,4-6,0 pr. million indbyggere. Sekundær binyrebarkinsufficiens anslås at have en prævalens på 120-280 pr. million indbyggere. Tertiær binyrebarkinsufficiens har ukendt forekomst.
 • Man skelner mellem primær binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom), sekundær binyrebarkinsufficiens og tertiær binyrebarkinsufficiens.
 • Primær binyrebarkinsufficiens skyldes delvis eller helt destruktion af binyrebarkhormoner der dannes.
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens skyldes behandling med glukokortikoider.

Diagnose & udredning

 • Binyrebarkinsufficiens giver svækkelse, vægttab, mavesmerter, kvalme, opkast, myalgi, ledsmerter, svimmelhed, hyponatriæmi, hyperkaliæmi, tør og kløende hud og evt. let hypoglykæmi.
 • Ved hypotension og mavesmerter skal man overveje Addissons krise.
 • Morgen p-kortisol < 100 tyder på binyrebarkinsufficiens. Hvis p-kortisol > 420, da er sandsynlighed for binyrebarkinsufficiens lav.
 • Diagnosen skal bekræftes ved en Synacthen test. Her tages ACTH (kortikotropin) samt kortisol ved 0 og 30 minutter. Såfremt kortisol ved 30 minutter > 420 har pt. normal binyrebarkfunktion. Såfremt under tyder det på binyrebarkinsufficiens. Høj ACTH tyder på primære binyreinsufficiens, lav tyder på sekundær.
 • Paraklinisk: Ses ofte hyperkaliæmi, hyponatriæmi og normalt eller lavt BS.

Behandling

 • Ved pt. med kendt binyrebarkinsufficiens der behandles med hydrokortison skal man som minimum fordoble dosis ved stress, opkast, diarre, infektion og andet der øger binyrebarkhormonbehovet. Ved indlæggelse bør man give Hydrocortison (Solu-Cortef) i.v. 50 mg x 4 dgl.
 • Obs. Addisons krise, her gives straks 100 mg Solu-Cortef.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *