Bakteriel meningitis

Bakteriel meningitis er en infektion med bakterier i hjernehinderne (meningis).

Se også Meningitis.

Ætiologi

 • Den hyppigste årsag er pneumokokker og meningokokker

Diagnose & udredning

 • Høj feber, sløvhed, nakkerygstivhed og petekkier er kardinalsymptomer på meningitis. Ikke alle behøver være til stede.
 • Bemærk at små børn med åbne fontaneller ikke nødvendigvis kan præsentere sig med nakkerygstivhed, men i stedet med spændt fontanelle.
 • Enhver mistanke til meningitis kræver akut indlæggelse. Her foretages akut lumbalpunktur, blod D+R og gives straks meningitis behandling, blot på mistanken.
 • Lumbalpunktur gennemføres på vital indikation hvis ingen mistanke til forhøjet ICH, dvs. også hvis pt. er i blodfortyndende behandling.

Behandling

 • Behandles med væsketerapi, binyrebarkhormon (hvis ikke i forvejen opstart af antibiotika) og antibiotika.
 • Antibiotika er som udgangspunkt Ceftriaxon og Benzylpenicillin. Ved penicillinallergi vælges Meropenem.
 • Binyrebarkhormon er Dexametason.
 • Såfremt meningitis verificeres, skal man i samråd med embedslæge overveje profylaktisk behandling, som er engangsdosis af Ciprofloxacin tabl. 500 mg. Det drejer sig om personer fra hustanden eller overnatning i samme bolig inden for sidste uge eller samvær mere end 4 timer dagligt gennem felre dage inden for den seneste uge.

Differentialdiagnoser

 • Encephalitis
 • Viral meningitis
 • Influenza

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *