Astmatisk bronkitis

Langvarig hoste med væsende vejtrækning og ekspiratoriske rhonci hos småbørn i forbindelse med virusinfektioner. Børn med astmatisk bronkitis der er alment upåvirkede, men med tydelig besværet vejrtrækning kaldes “happy wheezers”. 

Ætiologi

 • Ses hos 20-25% af alle børn under 3 år.

Diagnose

 • Astmatisk vejrtrækning (hvæsende, pibende vejrtrækning med rhonchi og forlænget eksspirium) sammen med tegn på øvre luftvejsinfektion.

Behandling

 • Der gives beta2 agonist på forstøver eller spacer. Ved svære og recidiverende symptomer kan der tilbydes forebyggende behandling, hvilket kan være inhalationssteroid eller leukotrienreceptorantagonist.
 • Hvis forældre ryger, bør de opfordres til rygestop, da rygning øger risikoen for anfald fra astmatisk bronkitis.

Differentialdiagnoser

 • Astma – hvor der også ses symptomer mellem virussygdomme.
 • Laryngit – hvor lyde er inspiratoriske og der er påvirkning af stemmebånd.
 • Pneumoni – mere akut, alment påvirket og med høj feber.
 • Bronkiolitis
 • Fremmedlegeme
 • Hjerteinsufficiens
 • Cystisk fibrose

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *