Astma

Astma er en obstruktiv lungelidelse.

Ætiologi

 • Karakteriseret ved øget respons fra trachea og bronkier til forskellige stimuli og manifesterer sig ved en forsnævring af luftveje der ændres i sværhedsgrad enten spontant eller som følge af behandling. Dette fører til tilbagevendende episoder af hvæsen, åndenød, trykken for brystet og hoste, specielt om natten eller tidligt om morgenen.
 • Astma pt. har øget følsomhed overfor bronkospasmer. Der kan være tale om allergisk astma eller ikke-allergisk astma.

Diagnose & udredning

 • Astma giver især åndenød og hoste med ekspiratoriske rhonci, både i og udenfor sygdomsperioder. Der er ofte en del natlig hoste.
 • Diagnosticeres ved lungefunktionsundersøgelse (spirometri) der viser nedsat FEV1 og FEV1/FVC. Der er ikke nogen fastlagt grænse, men hvis FEV1/FVC<70% har man obstruktiv lungelidelse, der godt kan være astma. En normal spirometri udelukker ikke astma.
 • Der bør laves reversibilitetstest. Ved indtagelse af beta2 agonister/ICS/tabl. prednisolon, stiger FEV1 med mere end 12% (dvs. reversibilitet). Der bør udføres priktest for at undersøge om astmaen er allergisk betinget. Der kan også laves anstrengelsestest, hvor man udfører spirometri ifm. fysisk aktivitet. Endelig kan man også lave provokationstest (methakolintest), hvor man inducerer bronkiespasmer.
 • Paraklinisk kan ses eosinofili samt IgE overfor bestemte antigener. Man kan også måle NO-værdi ved udåndingsluften, idet en lav værdi indikerer at astma er velbehandlet eller man ikke har astma.
 • Astma kan lige som KOL give exacerbationer, hvilket er en akut forværring i astma.

Behandling

 • Liberalt ilttilskud, SAT 94-96%.
 • Behandles med beta2 agonister og inhalationssteroider til forebyggelse. Sanering af evt. allergener og irritanter, såsom røg i hjemmet.
 • Ved astma exacerbationer gives ilt til SAT er over 95%. Der gives beta2 agonister (bricanyl) og antikolinergika (atrovent) som inhalation på maske. Der gives systemisk steroid, hvor der kan gives 40 mg Solu-Medrol eller 200 mg Solu-Cortef. Der kan gives antibiotika, hvor der typisk vælges penicillin. Der gives inhalationssteroid (pulmicort). Efterbehandling er Prednisolon 50 mg x 1 i 7 dage eller 37,5 mg i 10 dage og øg evt. ICS til dobbelt dosis i 2 uger. Pauser ikke habituel inhalationsmedicin ved Astma exacerbation. Der ordineres også PEAK flow x 3 dgl.
 • NIV behandling ved astma foregår som udgangspunkt kun på intensiv. Dette skyldes at ved hyperkapni er astma pt. for ustabile til at ligge på et sengeafsnit. Astmapt. må ikke have hyperkarpni eller respiratorisk acidose i modsætning til KOL, det er tegn på udtrætning.
 • I svære tilfælde kan overvejes 1,2-2 g MgSO4 i.v. over 20 minutter. Det er en potent dilatator.

Referencer

 1. Astma (Lægehåndbogen)
 2. Akut astma (DLS)
 3. Astma diagnostik – flowchart (DLS)
 4. Monitorering og behandling af mild til moderat astma (DLS)
 5. Svær astma – biologiske behandlinger og hjemmeadministration (DLS)
 6. Astma diagnostik (DLS)
 7. Erhvervsbetinget astma (DLS)
 8. Svær astma – biologiske behandlinger (DLS)
 9. Udredning og behandling af patienter med mulig svær astma (DLS)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *