Aortadissektion

Aortadissektion er en akut livstruende tilstand hvor karvæggen i Aorta går i stykker.

Ætiologi

 • Aortadissektion er en læsion i intima, hvorved blodet presses ud i karvæggen og danner et lumen, hvilket kan føre til at karvæggen rumperer eller spalter.
 • Der skelnes mellem Type A dissektion og Type B dissektion, der henholdsvis betegner dissektioner der involverer aorta ascendens og dissektion der involverer distalt for venstre v. subclavia.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Den endelige diagnose stilles ved CT angiografi.
 • Man kan score udfra nedenstående scoresystem, hvor 0-1 point giver let risiko og 2 eller flere point giver høj risiko for aortadissektion. I hver kategori kan der maks opnås 1 point.
  • Risikofaktorer: Marfan syndrom (eller anden bindevævssygdom), Familiær disposition til aortasygdom, Kendt aortaklapsygdom, Kendt thorakalt aortaaneurisme eller Tidligere kirurgi / traume på aorta.
  • Symptomer: Kraftige smerter i bryst, ryg eller abdomen som kan være pludseligt indsættende, og/eller rivende eller skærende.
  • Kliniske fund: Pulsdeficit, Forskel i systolisk blodtryk mellem højre og venstre arm, Fokale neurologiske udfald (samtidigt med smerter), Nyopstået diastolisk hjertemislyd (samtidigt med smerter) og Shock eller hypotension.
 • Ved høj risiko (2 eller flere point) kan udføres TTE, men er denne ikke tilgængelig laves akut CT angiografi. Ved lav risiko (0 eller 1 point) laves TTE og d-dimer, og såfremt disse peger på dissektion laves CT angiografi. Normal d-dimer ved lav risiko udelukker aorta dissektion, kan ikke anvendes ved høj risiko.
 • Symptomer: En dissektion giver smerter svarende til det værste AKS du nogensinde vil se.
 • Paraklinik: D-dimer og TnT vil typisk være forhøjede.

Behandling

 • Ved Aortadissektion konfereres med hjertecenter – alternativ kardiologer og thoraxkirurger.
 • Type A dissektion er som regel indikation for akut operation.
 • Type B dissektion behandles ofte konservativt på hjertecenter (OUH). Her sænkes blodtryk, evt. indsættelse af aortastent.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *