Anafylaksi

Anafylaksi er en form for alvorlig allergisk reaktion, hvor man har hudreaktioner og symptomer fra andre organsystemer.

Ætiologi

 • Kan skyldes en allergisk reaktion overfor alt, herunder medicin og fødevarer.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Hudreaktion + symptom fra mindst ét andet organsystem:
  • Kredsløb (blodtryksfald, takykardi)
  • Luftveje (rhonci, hæshed, hoste)
  • Mavetarm (kvalme, opkast, koliksmerter, diarré)
  • CNS (sløret sensorium)
  • Luftveje (hævelse i svælg/hals)
 • Paraklinik: Kontroller standardblodprøver og S-tryptase.
 • Pt. indlægges og observeres 24 timer.
 • Overvej differentialdiagnostisk Angioødem ved isoleret hævelse i svælg, tunge og ansigt. Her kan man overveje at seponere ACE-hæmmer, da den ofte er udløst af denne.

Behandling

 • Ved mistanke til anafylaksi gives straks Adrenalin i.m. 0,5 mg. Ved manglende effekt kan dette gentages 5 minutter senere.
 • Der gives ilt, anlægges venøs adgang og gives 1 L isoton NaCl over 30 minutter.
 • Ved hævelse i svælg/hals gives Adrenalin inh. 1 mg i 4 ml NaCl via System22.
 • Giv Clemastin i.m. 1 mg og Solu-cortef i.v. 200 mg.
 • Ved udskrivelse gives Prednisolon tabl. 25 x 1 dgl. i 3 dage, Cetirizin tabl. 10 mg x 1 dgl. i 3 dage og en recept på en epipen.
 • Hvis pt. kun har generaliseret udslæt gives kun Clemastin og Solu-cortef, men ikke adrenalin i.m. og pt. observeres kun 2-3 timer og udskrives med Prednisolon og Cetirizin. Hvis pt. har lettere hævelse i hals eller rhonci, kan suppleres med adrenalin inhalationer.

Komplikationer

 • Kan udvikle sig til Anafylaktisk shock.

Referencer

 1. Anafylaksi (Lægehåndbogen) (Opdateret 8/1-2019)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *