Alkohol cerebellar degeneration

Alkohol cerebellar degeneration er en komplikation til alkoholmisbrug, der kan give tremor hos alkoholikere.

Ætiologi

  • Ses typisk kun hos alkoholikere med mindst 10 års omfattende misbrug.
  • Der er tale om et kronisk cerebellar syndrom hvor der ses degeneration af purkinje fibre i cortex cerebellum.
  • Menes at skyldes en kombination af malernæring og alkohol neurotoksicitet.

Diagnose & udredning

  • Symptomer er gangforstyrrelser grundet svækkelse i UE. Desuden ses tremor i OE og sløret syn.
  • CTC eller MRI vil typisk vise atrofi af cerebellar cortex.

Behandling

  • Alkoholstop og ernæringsterapi er eneste behandling.
  • Gangproblemer er ofte ikke reversible og man vil ofte supplere med hjælpemidler.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *