Akut lymfatisk leukæmi (ALL)

Akut lymfatisk leukæmi (ALL) er en form for akut leukæmi, der rammer den lymfoide linje. Kaldes også for Akut lymfoblastær leukæmi og børneleukæmi.

Se også Akut leukæmi.

Ætiologi

  • Ses hyppigst hos børn (ca. 50 tilfælde pr. år) og ikke så tit hos voksne (25 tilfælde pr. år).
  • ALL skyldes malign transformation af umodne B-eller T-lymfocytforstadier. Skelnes fra lymfoblastært lymfom i forhold til, om tumorbyrden er størst i eller udenfor knoglemarven. 75% er B-lymfocytderiverede, mens 25% er T-lymfocytderiverede.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Stilles på baggrund af blodprøve med differentialtælling, knoglemarvsundersøgelse og flowcytometri.
  • Paraklinik: Lavt Hb, Lav eller tårnhøje leukocytter, lave trombocytter. Differentialtælling vil vise høj tilstedeværelse af lymfoblaster.

Behandling

  • Typisk kemoterapi, thyrosinkinasehæmmer, rituximab og evt. allogen knoglemarvstransplantation.

Prognose

  • 5-årsoverlevelsen for voksne med ALL er ved alder under 60 år 30-40%. Over 60 år er den 15% og over 70 år er den 5%. De sidste 15 år er der ikke sket en forbedring af 5-årsoverlevelsen for patienter over 60 år.

Referencer


Sidst opdateret 16. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *