Akut lungesvigt (ARDS)

Akut lungesvigt er en tilstand med dyspnø, takypnø, hypoksæmi og hurtigt indsættende respirationssvigt. En mindre udtalt grad kaldes for akut lungeskade.

Ætiologi

 • Forekomst: Incidens er 13,5 pr. 100.000 pr. år.
 • Skyldes hovedsaligt sepsis, i de fleste tilfælde med udgangspunkt i lungerne.

Diagnose & udredning

 • Diagnosen stilles på baggrund af akut start samt PaO2/FiO2<26,6kPa (200 mmHg) dvs. lav arteriel oxygenmætning.
 • På rtg. thorax ses bilaterale infiltrater.
 • En nyere definition er Berlindefinitionen [3]. Denne karakteriserer ARDS i mild, moderat og svær grad afhængig af PaO2/FiO2. Dødeligheden for hhv. mild, moderat og svær ARDS udfra berlindefinitionen er 27%, 32% og 45% [4].

Behandling

 • Den primære behandling er understøttende behandling samt behandling af årsagen.
 • Pt. skal behandles på intensiv. Der vil ofte være behov for NIV eller respirator.

Referencer

 1. ARDS (Lægehåndbogen)
 2. National behandlingsvejledning for voksne patienter med ALI og ARDS
 3. Vito Fanelli, Aikaterini Vlachou, Shirin Ghannadian, Umberto Simonetti, Arthur S. Slutsky, Haibo Zhang. Acute respiratory distress syndrome: new definition, current and future therapeutic options. JTD Apr 07, 2013. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.04.05
 4. Acute Respiratory Distress Syndrome Definitions

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *