Akut glaukom

Akut glaukom er en øjensygdom der giver akut indsættende hovedpine, kvalme, opkast og synsforstyrrelser. Glaukom kaldes også for grøn stær.

Ætiologi

Glaukom skyldes forhøjet intraokulært tryk som kan mindske blodtilførslen til retina og ødelægge n. opticus. Hvis blodtilførslen til retina ødelægges kan det føre til irreversibel skade på retina. Det forhøjede tryk skyldes manglende afløb af kammervæske fra øjet.

Der skelnes mellem åbenvinklet glaukom og snævervinklet glaukom – og det er den snævervinklede glaukom der egentlig kaldes for akut glaukom.

Diagnose & udredning

Pupillen kan få nuancer af grøn farve, hvilket forklarer navnet grøn stær. Ved åbenvinklet glaukom kommer symptomerne snigende og det perifære syn rammes først så man får tunnelsyn. Ved snævervinklet eller akut glaukom kommer der akut indsættende hovedpine, kvalme, opkast og synsforstyrrelser.

Akut snævervinklet glaukom – pt. med et døgns varende øjensmerter og sløret syn i venstre øje

Behandling

  • Behandling handler om at sænke øjentrykket og bevare synet, samt forhindre nyt pupilblok. Dette sker typisk på en øjenafdeling.

Referencer


Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *