Svovlbrinte

Sharing is caring

Svovlbrinte (H2S) eller hydrogensulfid er en farveløs, vandopløselig, letantændelig og meget giftig gas, der danner eksplosive blandinger med luft. Gassen har en stærk lugt af rådne æg. Men er gassen til stede i større koncentrationer, lammer den lugtesansen.


Sidst opdateret 24. oktober 2017