Udleveringsgruppe AP4/A§4

Udleveringsgruppe AP4 eller A§4 indeholder de såkaldte §4 lægemidler, der er underkastet særlig overvågning. Det drejer sig især om visse euforiserende lægemidler fra liste A og liste B, og herudover også nogle opoider.

Selve udleveringsbestemmelsen hentyder til at lægemidlet er omfattet af reglerne i Receptbekendtgørelsen §4. Denne fortæller hvilke typer af lægemidler der findes i gruppe AP4.

§ 4. Ved afgørelsen af, hvilke lægemidler der skal underkastes særlig overvågning, jf. § 6, lægges der især vægt på, om lægemidlerne

1) indeholder euforiserende stoffer, der er optaget på liste A og B i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, i mængder der ikke er undtaget fra bestemmelserne i nævnte bekendtgørelse,

2) ved ikke forskriftsmæssig brug kan være forbundet med risiko for misbrug og afhængighed, eller

3) indeholder stoffer med nye eller særlige egenskaber, som af sikkerhedsmæssige grunde bør omfattes af en særlig overvågning.

Stk. 2. Magistrelle lægemidler, der indeholder stoffer omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, underkastes særlig overvågning, jf. § 6.

Når det findes i denne gruppe betyder det at en recept kun må udleveres én gang. Herudover skal lægemidlet være forseglet i henhold til mærkningsbekendtgørelsens § 14.

§ 14. Lægemidler, der er omfattet af § 4 i bekendtgørelse om recepter (visse afhængighedsskabende stoffer m.m.) skal være emballeret således, at brud på pakningen let kan konstateres.

Når et lægemiddel har gruppe AP4 kan lægernes udskrivningsmønster også overvåges ved, at recepten kan kobles til lægens ydernummer, digitale signatur eller lægens CPR-nummer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *