Svovlbrinte

Svovlbrinte (H2S) eller hydrogensulfid er en farveløs, vandopløselig, letantændelig og meget giftig gas, der danner eksplosive blandinger med luft. Gassen har en stærk lugt af rådne æg. Men er gassen til stede i større koncentrationer, lammer den lugtesansen.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *