U-albumin/kreatinin ratio

Anvendes til monitorering af nyrepåvirkning ved DM, hypertension, præeklampsier og nyresygdomme. Værdier mellem 30 og 300 svarer til mikroalbuminuri. Værdier over 300 hedder makroalbuminuri.

Så længe albumin/kreatinin ratio < 700 er der som udgangspunkt ikke behov for opfølgning ved nefrologer, det kan kontrolleres ved egen læge. Hvis der påvises albuminuri skal det kontrolleres i en 2. måling inden henvisning til nefrologerne [1].

Referencer

  1. Farmakologisk behandling af albuminuri og nedsat nyrefunktion (DSAM)

Sidst opdateret 5. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *