Levertal

Levertal omfatter:

  • Bilirubiner
  • INR
  • ALAT
  • Amylase
  • LDH
  • Albumin
  • Basisk fosfatase

ALAT, ASAT, albumin og PP-tid/KFNT/INR er de cytotoksiske blodprøver, mens bilirubin, GGT og basisk fosfatase er de kolestatiske blodprøver.

Nedenstående tabel kan bidrage til tolkning af hvorvidt forhøjede levertal skyldes hepatitis, kolestase eller kronisk leversvigt.

HepatitisKolestaseKronisk leversvigt
ALATMeget forhøjetNormal/let forhøjetNormal/let forhøjet
BilirubinMeget forhøjetForhøjetLet forhøjet
Basisk fosfataseNormal/let forhøjetMeget forhøjetLet forhøjet
PP (Koag. fak. II, VII, X)NedsatNedsatNedsat
AlbuminNormal/let nedsatNormalNedsat

Sidst opdateret 6. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *