CSV-Xantokromi

CSV-Xantokromi tages ved SAH i en lumbalpunktur efter 12 timer. CTC er sensitiv for SAH med næsten 100% de første 6-12 timer, hvorefter sensitiviteten falder og lumbalpunktur kan blive relevant for at stille diagnosen. Efter 12 timer vil 90% med SAH have forhøjet CSV-Xantokromi og vedbliver med at være forhøjet op til 2 uger efter [1].

Andre årsager til forhøjet Xantokromi kan være bilirubinæmi, CSV-protein over 150 eller CSV-erythrocytter over 100.000 ved traumatisk lumbalpunktur [1].

Referencer

  1. Shahan B, Choi EY, Nieves G. Cerebrospinal Fluid Analysis. Am Fam Physician. 2021 Apr 1;103(7):422-428. Erratum in: Am Fam Physician. 2021 Jun 15;103(12):713. PMID: 33788511.

Sidst opdateret 28. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *