CSV-leukocytter

CSV-leukocytter anvendes ved mistanke til neuroinfektion. Værdi over 800 peger på bakteriel neuroinfektion, mens værdi under 800 peger på viral neuroinfektion. En bakteriel vil ofte have mindst 80% neutrofilocytter (polynukleær overvægt), mens viral vil have under 80%.

Hos 6% pt. med dyrkningsverificeret bakteriel meningitis vil CSV-leukocytter være normal og 10% vil have lymfocytær overvægt [1].

Forhøjet værdi kan også skyldes traumatisk lumbalpunktur fremfor infektion.

Referencer

  1. Shahan B, Choi EY, Nieves G. Cerebrospinal Fluid Analysis. Am Fam Physician. 2021 Apr 1;103(7):422-428. Erratum in: Am Fam Physician. 2021 Jun 15;103(12):713. PMID: 33788511.

Sidst opdateret 28. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *