CO2 total

CO2 total er et udtryk for summen af opløst CO2, kulsyre og bikarbonat. Bikarbonat udgør normalt 95% af CO2 total og afspejler derfor især syrebasestatussens metaboliske komponent.

Anvendes ved mistanke til acidose eller alkalose hos pt. med normal respiration. Lave værdier taler for metabolisk acidose, høje værdier taler for metabolisk alkalose. Betragtes som et alternativ til base excess eller bikarbonat, og hvis abnormt bør man rekvirere en fuld syrebasestatus.


Sidst opdateret 5. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *