Bilirubiner

Kaldes også for totale bilirubiner. En del af levertal og organomarkører. Findes også som hhv. konjugerede og ukonjugerede bilirubiner samt delta-bilirubin.

Bilirubin dannes ved nedbrydning af hæm fra hæmoglobin, myoglobin og cytokromer. Optages i hepatocytter hvor det konjugeres med glu­kuron­syre og således bliver konjugeret bilirubin. Herefter udskilles det i gallen.

Tages ved lever- og galdevejssygdom samt ved hæmolytisk anæmi.

Referenceværdier

  • Voksne 5-25

For højt

Hvis bilirubiner er forhøjet kan årsagen både være hepatocellulært og kolestatisk. For at bestemme om den mest sandsynlige årsag til forhøjet ALAT og basisk fosfatase er kolestase eller hepatisk, kan man beregne en R-værdi. Man kan bruge en beregner eller beregne R ved følgende formel:

R = (ALAT – Øvre værdi af ALAT)/(BF – Øvre værdi af BF)

Hvis R>5 er årsagen mest sandsynlig hepatocellulært. Er R<2 er årsagen mest sandsynlig kolestatisk. Er R mellem 2 og 5 er det en blandet årsag.

Forhøjede bilirubiner kan også skyldes hæmolyse. Se efter samtidig forhøjet LDH, haptoglobin, reticulocytter og anæmi. Overvej Coombs test. Overvej også at bestille bilirubin gruppe, idet der ved hæmolyse er forhøjede ukonjugerede bilirubiner, ikke konjugerede bilirubiner.

Ved isoleret hyperbilirubinæmi, dvs normal basisk fosfatase og ALAT, bør man kontrollere konjugeret og ukonjugeret bilirubiner. Ved forhøjede ukonjugerede bilirubiner skyldes det overproduktion, hæmmet optag, hæmmet konjugering af bilirubiner. Ved forhøjet konjugerede bilirubiner skyldes det nedsat udskillelse til galdegangene eller lækage fra hepatocytter til blodet.

Man har akut leversvigt hvis bilirubiner>200.


Sidst opdateret 28. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *