Rotavirus

Rotavirus er en infektion der kan give maveinfektion, særlig ved små børn i alderen 2-6 år, som giver opkast, diarre, mavesmerter og nogle gange feber. Er ekstremt smitsomt. Er den hyppigste grund til akut dehydrerende diarre hos børn under 5 år. Inkubationstiden er 2-4 dage. Herefter får man typisk feber, så 1-2 døgns opkast og 4-7 dages diarre.

Kan nogle gange være årsag til akut gastroenterit, også hos voksne, især med nedsat immunforsvar, fx. cancerpatienter.

Ældre børn har ofte antistoffer rettet mod rotavirus, men kan dog få reinfektioner der er asymptomatiske eller milde infektioner. Derfor skal man ikke være bange for at ældre børn bliver smittet.

Patofysiologi

Rotavirus er et RNA-virus, som tilhører den såkaldte reovirusfamilien. Der er beskrevet syv grupper (A-G) hvoraf A, B og C forekommer hos mennesker. A er langt den mest udbredte. Rotavirus har to proteiner i den ydre proteinkappe. De kaldes hhv. VP7 og VP4, og deres sammensætning bestemmer virussets genotype. VP7 proteinet betyder, at virusset er G genotype, og VP4 proteinet definerer P genotypen. Der er foreløbig identificeret 27 G genotyper og 35 P genotyper. Fire gruppe A-kombinationer G1P[8], G2P[4], G3P[8] og G4P[8] udgør 90 % af alle rotavirus infektioner hos mennesker. G1P[8] alene er på verdensplan ansvarlig for 60 % – 80 % af infektionerne, men der er stor geografisk spredning på forekomsten af de forskellige genotyper. De mange subtyper skyldes til dels, at der er et stort naturligt reservoir hos dyr og disse indgår som for andre virus (fx influenza) i en vekselvirkning med det humane reservoir.

Rotavirus inficerer celler i tyndtarmen og forårsager akut gastroenteritis. Tarmoverfladen nedbrydes, hvilket medfører svær vandig diarré og udskillelse af store mængder virus. Rotavirus udskiller et giftstof, som medfører en omfattende ødelæggelse af cellerne i tarmslimhinden. Rotavirus er meget smitsomt, og udskilles i store mængder i fæces. Smitten sker hovedsageligt fækalt-oralt fra person til person. Luftbårne partikler fra opkast kan også smitte, da der kun kræves en lille smitsom dosis (<100 viruspartikler).

Profylakse

Der findes vacciner mod Rotavirus (RotaTeq og Rotarix), men disse anvendes ikke i Danmark. De findes som orale dråber og giver peroralt 2-3 gange. Kan fx. gives som to vaccinationer når barnet har alder 3 og 5 måneder eller tre vaccinationer ved 5 uger, 3 måneder og 5 måneder [2].

Vask af hænder er ikke nok, og sprit fungerer ikke ved Rotavirus.

Behandling

Der findes ingen behandling, er selvlimiterende. Ikke behov for isolation.

Referencer

  1. Clinical manifestations and diagnosis of rotavirus infection (UpToDate)
  2. Vaccination mod Rotavirus – en MTV (SST 2012)

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *