Pneumocystis jirovecii 

Pneumocystis jirovecii eller pneumocyster er en svamp der kan give pneumoni. Det er sjældent forekommende og ses stort set udelukkende ved meget immunsupprimerende personer eller ved HIV-infektion (kaldes så AIDS).

Patologi

Kan give pneumoni hos immunsvækkede pt.

Vær opmærksom på at kolonisation af P. jirovecii kan forekomme, hvorfor et positiv svar fra ekspektorat ikke nødvendigvis påpeger pneumoni. Man kan da få mikrobiologisk afdeling til at køre en CT-værdi, hvor en lav CT-værdi vil øge risikoen for infektion.

Prøve

Svampen kan findes ved PCR af prøvemateriale, der kan være spyt, ekspektorat, trachealsekret og BAL. BAL anses for guldstandarden [1].

Behandling

Behandles med sulfametizol-trimethoprim typisk i 3 uger. Se Pneumocystis jiroveci pneumoni.

Historie

Pneumocystis jirovecii blev også tidligere kaldt for Pneumocystis carinii, opkaldt efter mikrobiologen Antonio Carinii som var den første der fandt svampen i rottelunger. Parasitologen Otto Jirovec var den første der opdagede den i mennesker, hvorfor den blev opkaldt efter ham [1].

Associeret med HIV som en manifestation af AIDS.

Referencer

  1. Bateman M, Oladele R, Kolls JK. Diagnosing Pneumocystis jirovecii pneumonia: A review of current methods and novel approaches. Med Mycol. 2020 Nov 10;58(8):1015-1028. doi: 10.1093/mmy/myaa024. PMID: 32400869; PMCID: PMC7657095.
  2. Pneumocystis pneumoni (PCP) (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 3. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *