Enterobacter

Enterobacter, enterobakterier eller enterobacterales er en samlebetegnelse for tarmens fakultative anaerobe gramnegative bakterier. Dette omfatter bl.a. Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella species, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Providencia species, Salmonella species, Serratia marcescens, Shigella species.

Carbapenemase producerende organismer (CPO) er ofte også enterobacter. Disse er resistente overfor cefalosporiner, penicilliner og carbapenemer.

Nogle enterokokker er resistente overfor vancomycin – disse kaldes Vancomycin-resistente enterokokker (VRE). Disse udgør især E. faecium.


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *