Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheria) er en ubevægelig grampositiv (0,3-0,8 x 1,0-8,0 μm) stav. Den er som regel opsvulmet i den ene ende, hvorfor den ligner en kølle. Ved mikroskopi ses ofte en lejring af bakterierne, som kan minde om kinesiske skrifttegn.

Difteri forårsaget af C. diphtheriae forekommer i Østeuropa, herunder det tidligere Sovjetunionen, og er vidt udbredt i udviklingslandene.

Bakterien, der er årsag til difteri, er ikke invasiv. Den adhærerer til mukøse membraner i pharynx og larynx, hvor den formerer sig og producerer toksin, toksingruppe C. Toksinet består af to dele, A og B. Fragment B bindes til receptorer på epitelet og faciliterer transport af fragment A ind i cellen. Fragment A virker ved at forhindre peptidsammenkædning og dermed proteinsyntese. Generne for produktion af toksinet er ekstrakromosomale og stammer fra en bakteriofag, kaldet beta-fag, der kun findes hos nogle stammer. Den manglende proteinsyntese
fører til nekroser og inflammation i epiteler, der efterhånden dækkes af en hvid pseudomembran, som indeholder fibrin, leukocytter og erytrocytter. Forsøg på at fjerne membranen fører til blødning. Symptomerne er initialt feber, hoste og smerter i halsen. Ved fortsat vækst af bakterierne produceres yderligere toksin, som spredes systemisk. Dette kan medføre nekroser i myocardiet og degeneration af kranienerver og senere perifere nerver med paralyse til følge. Nyresvigt ses også. Døden kan indtræde som følge af obstruktion af luftvejene, paralyse af
respirationsmuskulaturen eller hjertestop. Immunitet efter sygdom er af usikker varighed, muligvis ikke-eksisterende.

Behandling

Indgift af difteriantitoksin, der neutraliserer toksinerne, er den vigtigste behandlingsmæssige foranstaltning og kan være livsreddende. Selve bakterien er følsom for penicillin eller erythromycin. Respiratorbehandling kan også komme på tale.

Profylakse

Her i 1andet vaccineres med renset difteritoksoid i 3-, 5- og 12-månedersalderen og igen i 5-års-alderen.Vaccinen beskytter i 15-20 år, og revaccination anbefales ved rejser til områder med endemisk difteri. Det er nu blevet praksis at revaccinere i skadestuen i forbindelse med eventuel stivkrampeboostervaccination.

Desuden er det vigtigt at udrydde bærertilstanden med erythromycin hos patienter, der har overstået en infektion, idet de ellers kan smitte i måneder efterfølgende. Det skal herudover bemærkes, at der findes flere andre Corynebacterium-arter, ofte blot benævnt coryneforme stave, der indgår i normalfloraen på hud og slimhinder. De kan i sjældne tilfælde være årsag til infektioner hos immunsupprimerede patienter.


Sidst opdateret 16. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *