Vancomycin

 • Aktivt stof: Vancomycin
 • Produktnavne: Vancocin, Bactocin, Vancomycin
 • ATC-kode: J01XA01
 • Lægemiddelgrupper: Antibiotika

Indikation

 • 1. valg ved Clostridium Difficile infektioner

Dosering

Ved Clostridium Difficile infektioner: 

 • Vancomycin p.o. 125 mg x 4 i 10 dage
 • Obs hård kapsel kan ikke opslemmes i vand, og kan derfor ikke gives i en sonde. Hvis medicinen skal gives i en sonde, skal man i stedet anvende Bactocin infusionspulver, der opløses i steril vand eller postevand og så giver man stadig 125 mg af dette i sonden. Fx. kan 1000 mg infusionspulver opløses i 1 L postevand, og så kan der gives 125 ml af dette i sonden. Må ikke gives i.v. 
 • Obs på evt. kontrol af se-vancomycin. Absorberes dog normalt ikke fra mavetarmkanalen, hvorfor man ikke gør det systematisk. 

Ved andre infektioner: 

 • 15-20 mg/kg legemsvægt i.v. hver 8.-12. time. Højst 2 g pr. dosis.
 • Fx. 1.000 mg x 2 dgl. for pt. der vejer over 50 kg (svarende til 20 mg/kg)
 • Se-vancimycin på dag 3 og herefter justering af dosis. 
 • Hvis se-vancomycin > 20 da pause dosis den dag og kontrol se-vancomycin dagen efter. Hvis se-vancomycin 10-20 da enkelt dosis på 1000 mg til aften, og kontrol se-vancomycin dagen efter. Hvis se-vancomycin < 10 da 2 doser á vancomycin den dag og kontrol se-vancomycin dagen efter. 

Ved nyresyge pt. ved andre infektioner: 

 • Startdosis 2 mg/kg i.v., dog 1,5 mg/kg ved vægt < 65 kg. 
 • Kontroller se-vancomycin på dag 3. 
 • Ved se-vancomycin < 20 mg/l gives 1 g Vancomycin, ved se-vancomycin > 20 mg/l gives ingen vancomycin, men der tages ny se-værdi dagen efter.
 • For hæmolyse pt. findes særskildt instruks. 

Værd at vide

 • Hård kapsel kan ikke knuses og gives i en sonde, men kapslen kan åbnes. Her vælges Bactocin infusionspulver i stedet for. Oral suspension (magistrel) eller Bactocin/Vancomycin pulver til injektion er egnet til oral administration.
 • I.v. Bactocin kan ikke som udgangspunkt gives præhospitalt, ej heller i sonden, fordi det ikke er et lukket system og så må personalet ikke blande det. Men ifølge produktresume kan blandet opløsning holde sig i køleskab i 96 timer. 
 • Tabl. Vancomycin må ikke åbnes præhospitalt, fordi de ikke har sug. 
 • Vancomycin skal altid udleveres vederlagsfrit fra sygehusene, da det er meget dyrt. 
 • Vancomycin kan også fås med en 24 timers pumpe (Easypump), som er en elastomerisk pumpe, som løber kontinuerligt ind, over 24 timer, og derfor er oplagt til hjemmebehandling af patienter.

Referencer

 • Gentamicin og Vancomycin – dosering af hos nyresyge (SHS)

Sidst opdateret 17. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *