Tramadol

Tramadol er et opioid. 

 • Aktivt stof: Tramadol
 • Produktnavne: Dolatramyl, Dolol, Gemadol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan, Tradonal og Tramadol
 • ATC-kode: N02AX02

Tramadol er en kombineret opioidagonist og SNRI-inhibitor. Det findes både i tablet- og depotform og er godkendt til behandling af moderate til stærke smerter. Typiske præparatnavne er Dolatramyl, Dolol, Gemadol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan, Tradonal og Tramadol.

Typisk standarddosering til voksne er ved akutte smerter:

 • Tramadol tabl. 50-100 mg p.n., max 4 gange dgl.
 • Tramadol depottabl. 100-200 mg x 2 dgl.

Depottabletter må ikke knuses, idet depotfunktionen ødelægges ved knusning, men depotkapsler må åbnes og opslemmes i vand.

Tramadol har følgende ækvivalens med andre opioider:

 • 50 mg Tramadol svarer til 10 mg morfin p.o. eller 3,33 mg morfin i.v.
 • 50 mg Tramadol svarer til 6,67 mg oxocodon p.o. eller 2,5 mg oxycodon i.v.
 • 50 mg Tramadol svarer til 100 mg codein.

Værd at vide

 • Tramadol er et prodrug der af leverens CYP2D6 enzym omdannes til flere aktive opioidagonister, bl.a. O-desmethyltramadol. Men 5-10% kaukasiske patienter er poor metabolisers, hvilket betyder at de har mindre eller ingen smertestillende effekt af Tramadol. Der er også 3-7% der er ultra metabolizers og omdanner derfor Tramadol hurtigere til det aktive stof, hvilket betyder at de får for høj dosis. Med Tramadol risikerer du altså hos nogle ingen effekt, og hos andre for stor dosis.
 • Udover Tramadols opioidvirkning er det også samtidig en SNRI inhibitor. Når du udskriver Tramadol som opioid får du altså også virkninger og bivirkninger, der ikke forventes af opioider.
 • Tramadol og dets metabolitter udskilles næsten fuldstændig gennem nyrerne. Mange ældre har kronisk nyreinsufficiens og ved eGFR<30 skal doseringsintervallet justeres, mens depotpræparater ikke anbefales. Ved forværring i nyrefunktion, kan man risikere overdosering.
 • Mange ældre behandles med lægemidler der også metaboliseres ved CYP2D6 eller andre som sænker krampetærsklen. Her kan man risikere for høj dosis eller større risiko for at få kramper som bivirkning.

Seponering

Overvej at seponere, pausere eller sænke dosis:

 • For depotpræparater ved patienter med nyreinsufficiens hvor eGFR<30 (anbefales ikke, jf. Promedicin).
 • For ældre patienter (forsigtighed, jf. Promedicin).
 • For bevidsthedspåvirkede patienter (forsigtighed, jf. Promedicin).
 • For patienter med epilepsi eller tendens til kramper, idet det øger risiko for kramper som bivirkning (forsigtighed, jf. Promedicin).
 • For patienter der samtidig behandles med lægemidler der kan sænke krampetærsklen, såsom SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og mirtazapin, idet det kan øge risikoen for kramper (jf. Produktresume).
 • For patienter der samtidig behandles med sedative lægemidler, såsom benzodiazepiner, idet det øger risiko for sedation, respirationsdepression, koma og død (jf. Produktresume).
 • For patienter der samtidig behandles med SSRI, SNRI, MAO-hæmmere, TCA og mirtazapin, idet det øger risikoen for Serotoninsyndrom (jf. Produktresume).
 • Ved anvendelse som førstevalg til behandling af milde smerter, idet WHO’s smertetrappe ikke er fulgt (jf. START-STOPP listen).
 • Ved anvendelse til kronisk non-maligne smerter, idet der er sparsom evidens for effekt og bivirkninger (jf. Seponeringslisten).
 • Ved anvendelse af tabletformen i fast dosis, idet der skal anvendes depotformen i stedet (jf. Seponeringslisten).

Ved seponering efter længere tids behandling, sænkes dosis med 10-25% med 1-2 ugers mellemrum.

Referencer


Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *