Palexia

  • Aktivt stof: Tapentadol
  • Produktnavne: Palexia
  • ATC-koder: N02AX06
  • Lægemiddelgrupper: Opioider

Dosering

  • Der gives Palexia 50 mg hver 4.-6. time, højst 600 mg. Døgndosis må ikke overstige 700 mg. 
  • Man kan fx. vælge Palexia depot 50 mg x 2-3 dgl. og supplere med p.n. 50 mg, max x 4 dgl. 
  • Kan også gives hver 12. time ved depot da virkningsvarigheden af depot er 12 timer. 

Værd at vide

  • Depotformen kan gives hver 12. time, da virkningsvarigheden er 12 timer.

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *