Morfin

 • Aktivt stof: Morphin
 • Produktnavne: Contalgin, Depolan, Doltard, Malfin, Morfin, Morphine, MS Contin, Oramorph, Sendolor, Morfin “Takeda”
 • Lægemiddelgrupper: Opioider

Indikation

 • Akutte smerter

Dosering

Akutte smerter (opioid-naive): 

 • Morfin tabl. 10-20 mg x 3-4x dgl. eller 
 • Alternativt Morfin depottabl. 10-20 mg x 2 dgl. Ved smertegennembrud gives p.n. morfin svarende til 1/6 af døgndosis af depotform. 

Lindrende behandling: 

 • Morfin 30 mg s.c. x 6

Uafvendeligt døende i lindrende øjemed: 

 • Morfin s.c. 10 mg x 6 dgl. hvis pt. skal sove helt
 • Herudover morfin p.n. 

Beroligende effekt med Oramorph:

 • Oramorph dr. 3-5 dr. pr. gang for opioid-naive og 8-10 dr. for pt. der får opioider i forvejen. Der må maks gives 10-15 dr. ad gangen.
 • 1 dråbe Oramorph svarer ca. til 1,2 mg morfin.
 • De skal ikke sluges, men fordeles i mundslimhinden hvor de absorberes.

Kontraindikation & forsigtighed

 • Ved nyreinsufficiens skal udvises forsigtighed. Alternativt anvendes oxycodon. 

Værd at vide

 • Ved utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger er alternativer oxycodon, fentanylplaster, dimethylaminodiphenylbuten eller buprenorfin. 
 • Ved eksmisbrugere bruges samme doser som opioidnaive, men gives udelukkende p.o. eller s.c. – ikke i.v. 
 • Morfin og oxycodon er ligeværdige analgetisk og ift. bivirkninger. Morfin foretrækkes på grund af: 1) Færre interaktioner (oxycodon omdannes via CYP3A4 og CYP2D6), 2) Genetiske variationer, som kan have betydning for virkningen af oxycodon, 3) Mindre dosisspring i depottabletterne (= lettere aftrapning af morfin end oxycodon), 4) Variabel frigivelsesrate af depotformulering for oxycodon (problematisk i forhold til depotformulering og kørekort) og 5) Muligt større misbrugspotentiale for oxycodon (små studier). 
 • Nedsat nyrefunktion kræver dosisjustering, enten i form af lavere dosis eller længere dosisinterval.
 • Subkutan dosis (s.c.) er 1/3 af peroral dosis.
 • Der gives ca. 1/6 af døgndosis af depotformulering som p.n. opioid.
 • Contalgin kan erstattes af MST Continus ved restordre på Contalgin. MST Continus kræver udleveringstilladelse fra Storbritannien.

Sidst opdateret 29. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *