Eliquis

Eliquis er en form for NOAK præparat der anvendes til AK-behandling.

 • Aktivt stof: Apixaban
 • Produktnavne: Eliquis
 • ATC-kode: B01AF02
 • Lægemiddelgrupper: NOAK, AK-behandling, Antitrombotika

Eliquis er NOAK som ofte er førstevalg som AK-behandling. Dels er NOAK førstevalg til profylakse af apopleksi ved atrieflimmer, og dels øger andre typer af NOAK risikoen for gastrointestinale blødninger, hvorfor Eliquis kan foretrækkes.

Indikation & dosisforslag

 • Atrieflimmer CHA2DS2VASc score 1-2 mænd eller 2-3 kvinder: Eliquis 5 mg x 2 dgl. Ved mindst 2 af alder>80 år, eGFR 15-29, kropsvægt<60 kg eller kreatinin>133 gives Eliquis 2,5 mg x 2 dgl. 
 • DVT eller LE: Eliquis 10 mg x 2 dgl. i 7 dage. Herefter Eliquis 5 mg x 2 dgl. i mindst 3 måneder
 • Recidiverende DVT eller LE: Eliquis 2,5 mg x 2

Om dosering

Dosis starter på 5 mg x 2 dagligt. Ved ældre > 80 år, eGFR 15-29, kropsvægt<60 kg eller kreatinin>133 nedsættes dosis til 2,5 mg x 2 dagligt.

Hvis man skal skifte fra Marevan til Apixaban, kan dette gøres med det samme ved INR<2. Hvis INR er 2-2,5 gives Apixaban dagen efter ophør af Marevan.

Kontraindikationer

NOAK anvendes ikke ved:

 • Aktive tumorer – her anvendes Fragmin
 • Mekaniske hjerteklapper – her anvendes Marevan
 • Nyrefunktion med eGFR<15 – her anvendes Marevan
 • Nedsat nyrefunktion – her kan anvendes Marevan

Antidot

 • Ved livstruende eller ukontrolleret blødning kan anvendes antidot. Denne er endnu ikke godkendt i EU, men findes i USA. Den hedder Ondexxya (Andexanet alfa) og fungerer som antidot mod både Eliquis og Xarelto. Andexanet alfa er en rekombinant form af human faktor Xa som binder til Eliquis og Xarelto med høj affinitet, så de ikke kan udøve deres AK-virkning.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid er 12 timer.

Referencer


Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *