Dapagliflozin

Dapagliflozin er en SGLT2-hæmmer. Den forhandles under produktnavnet Forxiga. Desuden findes det som kombinationspræparat med Metformin(Xigduo) og DPP4-hæmmeren Saxagliptin (Qtern). 

 • Aktivt stof: Dapagliflozin
 • Produktnavne: Forxiga
 • Kombinationspræparater: Xigduo(+Metformin), Qtern (+Saxagliptin)
 • Producent: AstraZeneca
 • ATC-kode: A10BK01

Indikation

 • 2. valg ved Type 2 Diabetes efter Metformin, hvis pt. har aterosklerotisk hjertesygdom, diabetisk nefropati, hjertesvigt eller bør tabe sig. Er også generelt 2. valg. 
 • Tillæg til insulinpræparater ved type 1 diabetes. 

Dosering

 • Dapagliflozin (Forxiga) 10 mg x 1 dgl. 

Kontraindikation & forsigtighed

 • Svær nyreinsufficiens med eGFR<45. 
 • Diabetisk ketoacidose.

Seponering/Pausering

 • Skal seponeres ved vedvarende eGFR<45. 

Farmakodynamik

 • Dapagliflozin er en poten, selektiv og reversibelhæmmer af SGLT2. Dette nedsætter reabsorptionen af glukose i nyrerne, hvilket fører til udskillelse af glukose i urinen [3]. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer. 
 • Cirka 91% er proteinbundet. 
 • Eliminations-halveringstiden er 12,9 timer efter indtagelse. 

Værd at vide

 • Dapagliflozin reducerede i et studie faldet i nyrefunktion og renale og kardiovaskulære komplikationer hos pt. med kronisk nyreinsufficiens, både med og uden diabetes [1].
 • SGLT2-hæmmere er associeret med højere risiko for UVI, grundet udskillelse af mere glukose i urinen [2]. 
 • En sjælden og alvorlig bivirkning til behandling med SGLT2-hæmmere er nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn) [2]. 
 • En urinstix vil altid være positiv for glukose, da SGLT2-hæmmere øger udskillelsen af glukose i urinen. 

Referencer

 1. Ugeskrift for læger 182/21 s.2016

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *