Champix

Champix er et lægemiddel der anvendes til rygestop.

  • Aktivt stof: Vareniclin
  • Produktnavne: Champix
  • Lægemiddelgrupper: Rygestopmidler
  • ATC-kode: N07BA03

Indikationer & dosisforslag

Rygestop

  • Dag 1-3: 0,5 mg x 1 dgl.
  • Dag 4-7: 0,5 x 2 dgl.
  • Herefter: 1 mg x 2 dgl.
  • Stop rygning 1-2 uger efter opstart
  • Behandlingsvarighed 12 uger, kan forlænges 12 uger mere

Dosis skal ikke justeres ved ældre eller nedsat leverfunktion, men ved nedsat nyrefunktion. Hvis eGFR mellem 30-50 hvor der er bivirkninger, nedsættes dosis til 1 mg x 1 dgl. Hvis eGFR < 30 nedsættes til 1 mg x 1 dgl.

Der findes ingen erfaringer med dosis, sikkerhed eller effekt ved børn.

Seponering

Nogle kan ved seponering opleve øget irritabilitet, rygetrans, depression eller søvnløshed. Der kan overvejes udtrapning.

Interaktioner

Champix påvirker ikke INR.

Graviditet & amning

En moderat mængde data fra gravide kvinder indikerede ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af vareniclin. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet. For en sikkerheds skyld bør vareniclin undgås under graviditeten.

Det vides ikke om vareniclin udskilles i modermælken hos mennesker. Dyreforsøg har vist tegn på, at vareniclin udskilles i modermælken. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Champix skal fortsætte/ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske for moderen.

Der foreligger ikke kliniske data om vareniclins påvirkning af fertiliteten. Prækliniske data afslørede ingen risiko hos mennesker baseret på standard-fertilitetsstudier hos hanog hunrotter.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *