SGLT2-hæmmere

SGLT2-hæmmere eller SGLT2-inhibitorer er antidiabetika, der virker ved at hæmme SGLT2, hvilket nedsætter reabsorptionen af glukose fra urinen, så mere glukose udskilles inurinen.

Der forhandles følgende SGLT2-hæmmere i Danmark:

 • Jardiance (Empagliflozin)
 • Forxiga (Dapagliflozin)
 • Steglatro (Ertugliflozin)
 • Invokana (Canagliflozin)

Kombinationspræparater

 • Synjardy (Empagliflozin + Metformin)
 • Glyxambi (Empagliflozin + DPP4-hæmmer Linagliptin)
 • Qtern (Dapagliflozin + DPP4-hæmmer Saxagliptin)
 • Xigduo (Dapagliflozin + Metformin)
 • Segluromet (Ertugliflozin + Metformin)
 • Steglujan (Ertugliflozin + DPP4-hæmmer Sitagliptin)
 • Vokanomet (Canagliflozin + Metformin)

Indikation

 • 2. valg efter Metformin ved Type 2 diabetes hvor pt. har aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom, diabetisk nefropati, hjertesvigt eller behov for at tabe sig. 

Dosisforslag

 • Dapagliflozin 10 mg x 1 dgl. 

På følgende tabel ses prisen for et års behandling:

Farmakodynamik

 • SGLT2-hæmmere virker ved at hæmme SGLT2 i nyrerne, så man reabsorberer mindre glukose og tisser det ud.

Værd at vide

 • SGLT2-hæmmere er associeret med højere risiko for UVI, grundet udskillelse af mere glukose i urinen. 
 • En sjælden og alvorlig bivirkning til behandling med SGLT2-hæmmere er nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn). 
 • En urinstix vil altid være positiv for glukose, da SGLT2-hæmmere øger udskillelsen af glukose i urinen.
 • Fordele ved SGLT2-hæmmere er at de er effektive, giver vægttab og BT-fald, der er mange kombinationsmuligheder og der er effekt på kardiovaskulære sygdomme, hjertesvigt og nyrer. Ulemper er prisen (15 kr. pr. dag), der er risiko for urogenitale infektioner, sjældent risiko for ketoacidose og effekten aftager ved aftagende eGFR. 
 • SGLT2-hæmmere nedsætter kardiovaskulære events ved T2DM, nedsætter indlæggelser med hjertesvigt ved T2DM, nedsætter død hos patienter med hjertesvigt med og uden T2DM, nedsætter renale events hos nyrepatienter med og uden T2DM. 
 • Man kan godt give SGLT2-hæmmere ved nedsat nyrefunktion (også under eGFR 45), men effekten på blodsukker er mindre. Til gengæld er der stadig gavnlige effekter på hjertesvigt, nyrer osv. SGLT2-hæmmere kan i hvert fald gives ned til eGFR 25-30. 
 • SGLT2-hæmmeres effekt falder ved nedsat nyrefunktion og faldende HbA1c. 
 • Der er større risiko for genitale svampeinfektioner.
 • Der er en lille overrisiko for diabetisk ketoacidose, men det er sjældent. 
 • Man skal holde pause med SGLT2-hæmmere når man er akut syg eller får akut nyreinsufficiens. 
 • SGLT2-hæmmere til T1DM vurderes primært af endokrinologer. 
 • Man kan godt fortsætte SGLT2-hæmmere selvom blodsukker er nærnormal, lige såvel som det kan gives til pt. uden diabetes. 
 • Empagliflozin har i studier vist sig at nedsætte dødeligheden:
 • SGLT2-hæmmere har også en god effekt til de gamle. 
 • Canagliflozin har i studier vist sig at nedsætte risikoen for fordobling af kreatinin eller nyredød, dvs. beskytte mod nyreinsufficines:

Dapagliflozin har vist sig at nedsætte risikoen for hjertekardød, akut besøg i hjertesvigtsklinikken eller akut indlæggelse med hjertesvigt. Virkningen kommer hurtigt inden for få uger.

Studier

 • SGLT2-hæmmere reducerer forekomsten af hjertesvigts-events og cardiovaskulær død hos pt. med hjertesvigt, nyresvigt og type 2 diabetes [B1].
 • SGLT2-hæmmere er også veltolererede hos ældre skrøbelige pt. og giver mange fordele [B2,B3].

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis 
 2. Behandling af diabetes type 2 med SGLT2-hæmmere: risiko for euglykæmisk diabetisk ketoacidose (IRF SST)

B. Studier

 1. Usman MS, Siddiqi TJ, Anker SD, Bakris GL, Bhatt DL, Filippatos G, Fonarow GC, Greene SJ, Januzzi JL Jr, Khan MS, Kosiborod MN, McGuire DK, Piña IL, Rosenstock J, Vaduganathan M, Verma S, Zieroth S, Butler J. Effect of SGLT2 Inhibitors on Cardiovascular Outcomes Across Various Patient Populations. J Am Coll Cardiol. 2023 Jun 27;81(25):2377-2387. doi: 10.1016/j.jacc.2023.04.034. PMID: 37344038.
 2. Marc Evans and others, The role of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in frail older adults with or without type 2 diabetes mellitus, Age and Ageing, Volume 51, Issue 10, October 2022, afac201, https://doi.org/10.1093/ageing/afac201
 3. Lunati ME, Cimino V, Gandolfi A, Trevisan M, Montefusco L, Pastore I, Pace C, Betella N, Favacchio G, Bulgheroni M, Bucciarelli L, Massari G, Mascardi C, Girelli A, Morpurgo PS, Folli F, Luzi L, Mirani M, Pintaudi B, Bertuzzi F, Berra C, Fiorina P. SGLT2-inhibitors are effective and safe in the elderly: The SOLD study. Pharmacol Res. 2022 Sep;183:106396. doi: 10.1016/j.phrs.2022.106396. Epub 2022 Aug 12. PMID: 35970329.

Sidst opdateret 30. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *