Opioider

Opioider er en form for analgetika, der anvendes mod stærke smerter.

Inddeling

De inddeles i rene opioidagonister, dual action agonister, partielle opioidagonister/antagonister og rene opioidantagonister. 

Rene opioidagonister

 • Alfentanil (Alfentanil)
 • Fentanyl (Fentanyl)
 • Hydromorphon (Hydromorphon)
 • Kodein (Codein)
 • Metadon (Methadon)
 • Morfin (Morphin)
 • Oxycodon (Oxycodon)
 • Petidin (Pethidin) – udgået i Danmark
 • Remifentanil (Remifentanil)
 • Sufentanil (Sufentanil)

Dual action agonister

 • Palexia (Tapentadol) – hæmmer reabsorption af noradrenalin
 • Tramadol (Tramadol) – hæmmer reabsorption af serotonin og noradrenalin

Partielle opioidagonister/antagonister

 • Buprenorphin (Buprenorphin)
 • Nalbuphin (Nalbuphin)

Rene opioidantagonister

 • Methylnaltrexon (Methylnaltrexon)
 • Naloxon (Naloxon)

Kombinationspræparater

 • Ketogan (Dimethylaminodiphenylbuten+ Ketobemidon)
 • Targin (Oxycodon + Naloxon)

Præparatvalg

 • Morfin er som udgangspunkt 1. valg. 
 • Ved nedsat nyrefunktion er Fentanyl, Buprenorphin eller Metadon 1. valg – bemærk dog at Metadon er speciallistbehandling. 
 • Morfin, Oxycodon, Hydromorfon, Codein og Tramadol anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion. 
 • Oxycodon anvendes ikke ved dialysepatienter. 
 • Hvis der ikke kan indtages tabletter og pt. ikke tåler morfin, vil man ofte smertedække med Norspan plaster og Norvipren resoribletter der gives sublinguialt.
 • Nedenstående figur viser at nogle smerter kan have en vævsmekanisme (vævsskade) og andre ikke har. Det er som udgangspunkt kun de smerter der skyldes en vævsmekanisme hvor opioider er relevante og vil virke. De smerter hvor mekanismen skyldes noget til højre, bør ikke have opioider.
 • Når man trapper ud af opioider kan man risikere abstinenssmerter, men de vil gå væk igen (højre figur). Hvis de forøgede smerter bliver ved med at være det, er det nok et tegn på effekt af opoider, og man kan revurdere om det skal genordineres.

Bivirkninger

 • Hyppige bivirkninger ved opioider er obstipation, men opioider har også mange andre effekter på GI-kanalen.

Værd at vide

 • Subkutan dosis (s.c.) er 1/3 af peroral dosis.
 • Der gives ca. 1/6 af døgndosis af depotformulering som p.n. opioid. 

Referencer

 1. Smerteguide 2019 (SST)
 2. Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapparatet (IRF SST)
 3. Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre (IRF SST)
 4. Aftrapning af opioider (IRF SST)
 5. Pain Medication Questionnaire (IRF SST)
 6. Opioider (analgetika) (Promedicin)
 7. »Vi skal tilbage til morfin« (Ugeskrift for Læger)
 8. Drewes AM, Jensen RD, Nielsen LM, et al. Differences between opioids: pharmacological, experimental, clinical and economical perspectives. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(1):60-78. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04317.x
 9. Pathophysiology and management of opioid-induced constipation: European expert consensus statement

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *