Betablokkere

Betablokkere anvendes som antihypertensiva når ACE-hæmmer/AT2B + Calciumantagonist + Thiazider er kombineret. Kan desuden anvendes ved samtidig iskæmisk hjertesygdom eller atrieflimmer.

 • Bisoprolol (Bisoprolol)
 • Carvedilol (Carvedilol)
 • Nebivolol (Nebivolol)
 • Propranolol (Propranolol)
 • Selo-Zok (Metoprolol)

Indikationer

 • Hypertension hvor der er anden samtidig indikation (f.eks. arytmi, efter AMI, angst, hjerteinsufficiens eller angina pectoris) eller hvor ACE-hæmmer/AT2-hæmmere, Thiazider og Calciumantagonister er anvendt og der er behov for intensivering i antihypertensiva. 
 • Stabil angina pectoris – Her er betablokkere og calciumblokkere ofte førstevalg, og betragtes som ligeværdige. Alle betablokkere kan som udgangspunkt anvendes, men i DK er Metoprolol og Carvedilol specifikt rekommanderet til dette. 
 • Artymier – Her anvendes ofte kun Metoprolol og Bisoprolol. 
 • Hjerteinsufficiens – Der er evidens for effekt for Bisoprolol, Carvedilol og Metoprolol
 • Post Myokardieinfarkt – Ofte anvendes Bisoprolol eller Metoprolol
HypertensionAngina PectorisHjerteinsufficiensEfter AMIArytmi
Metoprololxxxxx
Bisoprololxxxxx
Carvedilolxxxx
Nebivololx
Propranololxx

Indikationer hvor forskellige betablokkere er rekommanderet

Farmakodynamik

Betablokkere kan være non-selektive eller selektive overfor henholdsvis β1, β2 og β3receptorer. Dem der er β1 selektive kaldes også for kardioselektive, da 75% af disse receptorer sidder i hjertet. β2 receptorer sidder især i vaskulær og bronkie glatte muskler, mens β2 receptorer især sidder på adipocytter. Nogle betablokkere påvirket også alfa-adrenoreceptorer, såsom Carvedilol. 

BetablokkerSelektivitetVasodilationIntrinsic
Sympatisk
Aktivitet
Atenololβ1 selectivNejNej
Bisoprololβ1 selectiv++NejNej
CarvedilolNon-selectivJaNej
Metoprololβ1 selectiv+NejNej
PropranololNon-selectivNejNej
SotalolNon-selectivNejNej

Farmakokinetik

Nogle betablokkere er vandopløselige, mens andre er lipidopløselige. Man skal især tænke på dosisreduktion for vandopløselige betablokkere ved pt. med nyreinsufficiens, da disse udskilles via nyrerne. 

BetablokkerLipidopløseligEkskretion
AtenololLavRenal
BisoprololJaRenal / hepatisk
CarvedilolJaHepatisk
MetoprololJaHepatisk
PropranololJa+Hepatisk
SotalolLavRenal

Bivirkninger

 • Hyppige bivirkning er træthed. 
 • Betablokkere kan give erektil dysfunktion (impotens).

Seponering

 • Seponer Verapamil eller Diltiazem hvis kombination med betablokker, da risiko for AV-blok [1]. 
 • Seponer betablokkere ved bradykardi (puls < 50 /min), 2. grad AV-blok eller 3. grads AV-blok, da risiko for 3. grads AV-blok eller Asystoli [1]. 

Værd at vide

 • Nedenunder kan ses tilstande hvor forskellige betablokkere er indiceret. 
 • Acebutol, atenolol, bisoprolol, metoprolol og nevibilol blokerer overvejende kun beta1-receptorer, og er derfor kardioselektive betablokkere. 
 • Profylaktisk efter AMI har kun metoprolol, timolol, carvedilol og propranolol vist at kunne reducere risikoen for mortalitet og  tilbagevendende non-fatal myocardieinfarkt.
 • For metoprolol er kun depotformuleringen rekommanderet ved hjerteinsufficiens. 
 • Nebivolol er kun undersøgt hos ældre over 70 år, men rekommanderes ikke, da effekten af andre betablokkere generelt er bedre dokumenteret.
 • Ved angina pectoris bør betablokkere med egenstimulerende effekt (acebutol, pindolol) undgås pga. iskæmisk hjertesygdom, og de er derfor ikke førstevalg.

Referencer

 1. STOPP-listen
 2. Betablokerende midler (SST)
 3. Beta-blockers for cardiovascular conditions: one size does not fit all patients (BPAC)

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *