Case: Polycytæmia vera

65-årig mand indlægges på neurologisk afdeling med TCI tilfælde grundet symptomer med ve. sidig hemiparese. Der er fuld neurologisk restitution og CTC og UL af halskar er normale. Pt. har velreguleret hypertension, og får kun hypertension som medicin. EKG med sinusrytme og ingen tegn til iskæmi. Normal ekko. Under indlæggelsen er pt. startet op i Clopidogrel. Ifm. udskrivelse tages nedenstående blodprøver.

På baggrund af blodprøver er mest sandsynlige diagnose Polycytæmia vera. Dette ses ved panmyeloproliferation, let LDH forhøjelse, forhøjet hæmatokrit og symptomer pegende på cirkulerende mikroaggregater af trombocytter og leukocytter. Skal udredes med knoglemarvsundersøgelse, JAK2 V617F mutationsanalyse, UL af abdomen og kontakt til hæmatologisk afdeling.

Behandles i den akutte fase fortsat med trombocythæmmer, venesectio hver anden dag indtil hæmatokrit < 0,45 og forebyggende behandling mod arthritis urica med allopurinol. Ved bekræftet diagnose behandles med cytoreduktiv behandling (fx. Hydrea).

BlodprøverVærdi
Hb11,9
MCV90
Hæmatokrit0,55
Retikulocytter85
Leukocytter14,9
Neutrofilocytter12,3
Lymfocytter2,1
Trombocytter759
Kreatinin70
Albumin44
LDH275
ALAT28
Basisk fosfatase 82
CRP4
Total kolesterol3,9
HDL-kolesterol1,1
LDL-kolesterol2,1
Triglycerider1,2

NB: Denne case er fiktiv og har til formål at demonstrere medicinske pointer relevant for denne case til brug for læring.


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *